Petras vecka-27 februari-3 mars

Ännu än vecka är nu till ända och följande har jag deltagit i:

Måndag: personalmöte med kollegorna. Brukarrådet ”Kärnan” i Knivsta hade sitt möte hos oss på Bredgränd 6.

Tisdag: träff med en av ÅSS:s medlemmar för information om nedläggningen av avdelning 114 samt årsmöte med föreningen Balans.

Onsdag: Första mötet med arbetsutskottet för brukarrådet med Affektiva mottagningen. Ett möte som kändes positivt då den nya sektionschefen visar stort intresse för brukarinflytande. Blir en spännande fortsättning!

torsdag: Möte med Forumets styrgrupp- jag skrev minnesanteckningar. Möte med brukarnätverket NSPH och styrelsemöte med BRiU (Brukarrevisionsbyrån) där jag är sekreterare, så jag skrev protokoll.

Fredag: Träff nummer två med min arbetspsykolog från Arbetsförmedlingen. Vi pratar om vad jag ska prioritera av allt det jag gör och hur jag ska kunna lära mig att säga nej i framtiden. Kände mig ganska trött och ofokuserad denna gång.

Då jag har varit på kontoret och inte på några möten har jag ägnat min tid åt att samla in information om samsjuklighet som jag har fått i uppdrag att skriva en sammanställning om. Det blir nog ett stort arbete som kommer att ta lite tid, men som samtidigt är mycket intressant. Jag kommer att försöka att skriva om alla våra områden som vi arbetar med i projektet och vad som finns dokumenterat om samsjuklighet.

 

Nu tar jag helg, som kommer att ägnas åt Skid-VM i Lahtis och skidskytte!!

Trevlig helg!

Vänligen Petra

 

Publicerad i personlig blogg

Petras vecka 20/2-24/2

Så är det fredag igen och dags för ett blogginlägg igen!

Följande har jag ägnat veckan om gått åt:

Måndag: personalmöte med kollegorna och styrelsemöte med min förening ÅSS.

tisdag: AU-möte med brukarrådet beroende/neuropsykiatri.

onsdag: besökte jag Omsorgsnämndens öppna sammanträde för Brukarrevisionsbyråns (BRiU) räkning. På kvällen hade ÅSS terminens första medlemsträff och då spelade vi sällskapsspel och umgicks.

torsdag: AU-möte för brukarnätverket NSPH- vi förberedde nästa NSPH-möte som hålls den 2 mars genom att skriva dagordning och skicka ut kallelse.

fredag: Anna-Maria och jag träffade en psykolog från Arbetsförmedlingen. Har börjat fördjupa mig i området ”samsjuklighet” och ska skriva en sammanfattning om det.

Trevlig helg! På återhörande nästa vecka!

Publicerad i personlig blogg

Ännu en vecka är nu slut! 13/2-17/2

Följande har jag ägnat mig åt denna vecka:

Måndag: Personalmöte med kollegorna, möte med Brukarnätverket för Beroendefrågor.

Tisdag: på kontoret hela dagen. Jobbat med en sammanställning av brukarinflytande/medverkan i PRIO-arbetet PRIO= planer för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016).

Onsdag: Möte med Elsa K och Pia R (Brukarinflytandesamordnare BISAM) om sammanställningarna av samtliga brukarråd.

Torsdag: Kontoret hela dagen.

Fredag: möte med RIM:s (riktlinjer inom missbruks- och beroendevården) styrgrupp. Ett märkligt möte, då vi fortfarande inte vet med säkerhet om styrgruppen ska finnas kvar eller inte. Dock fick vi information om att styrgruppen ändå ska finnas kvar åtminstone under 2017.  Vi diskuterade samsjuklighet en hel del, men tyvärr så vill man bara prata om Neuropsykiatri (NPF) och samtidig beroendeproblematik hos barn och unga. Ingenting om depression, ångestsjukdomar, psykoser, PTSD eller utvecklingsstörning.

Diskussion fördes även om fortsatt brukarmedverkan/brukarinflytande och arvodering för brukare. Dock finns det inga svar på dessa frågor i nuläget.

Publicerad i personlig blogg

Veckan som har varit 6/2-10/2 2017- en ovanligt lugn vecka

Så är det fredag igen! Och dags för mig att summera veckan som har varit. Det har varit en ovanligt lugn vecka när det gäller möten och det var ganska skönt, eftersom jag förra helgen var i Göteborg för styrelsemöte med Svenska Ångestsyndromsällskapet.

Det jag dock har gjort denna vecka är:

måndag: personalmöte med kollegorna.

fredag: RIM-möte i Knivsta.

Får se vad nästa vecka bjuder på!

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar

Petra

Publicerad i personlig blogg

Kommande vecka 30/1-3/2

Nästa vecka står följande på min agenda:

måndag: personalmöte samt möte om dokumentationen från vår planeringsdag.

tisdag: Brukarråd med VO Psykiatri.

onsdag: öppet hus ÅSS.

torsdag: möte med en person som har ett projekt om psykisk ohälsa inom den offentliga primärvården.

fredag-söndag: Styrelsemöte med Riksförbundet ÅSS i Göteborg.

 

Men nu tar jag helg!

På återhörande!

Trevlig helg önskas!

Publicerad i personlig blogg

Mina två första veckor på det nya året-2017

Hej och god fortsättning på det nya året!

Jul och Nyårshelgerna var lugna och behagliga- därefter tog jag ut lite kompledighet mellan nyår och trettonhelgen då jag ägnade min tid åt att följa Tour de Ski ( jag är en liten sportfåne). Men fr.o.m. 9 januari så har jag varit igång igen. Alltid lika skönt att få komma tillbaka till Forumet och träffa mina härliga kollegor och arbeta med det jag brinner för- Brukarinflytande! Vad har jag då gjort sedan jag bloggade senast? Jo, följande har jag ägnat min tid åt:

9 januari- Årets första personalmöte.

12 januari- Planeringsdag tillsammans med styrgruppen och en del samarbetspartners- en mycket lyckad dag!

16 januari- AU-möte NSPH- förberedelse för årets första möte med brukarnätverket NSPH.

17 januari- Möte hos Hantverksslussen som är en arbetsrehabilitering som Uppsala Stadsmission driver. Man vill starta brukarråd där och bad oss vara med.

17 januari- programrådet depression/ångest- vi gjorde en  s.k. GAP-analys utifrån de nya preliminära riktlinjerna från Socialstyrelsen gällande depression och ångest.

20 januari- planeringsdag med ÅSS.

25 januari- styrelsemöte med BRiU (Brukarrevisionsbyrån Uppsala län).

26 januari- möte med brukarnätverket NSPH.

27 januari- Planeringsmöte om vårens Akergrupper tillsammans med Röda Korset och avdelning 3 i psykiatrin.

Då jag inte har deltagit i möten så har jag skrivit en verksamhetsberättelse för 2016 för Forum för Brukarinflytande, gått igenom samtliga minnesanteckningar för alla brukarråd som finns i Uppsala län och gjort sammanställningar av det som har diskuterats där samt hjälpt Eleonor att skriva en sammanfattning av det hon gjorde 2016 och en verksamhetsplan för henne för 2017. Har även hunnit med att skriva sådana handlingar för mitt eget område- samsjuklighet. Så mycket skrivarbeten har jag ägnat mig åt- och det tycker jag är väldigt roligt att göra. Har även hunnit med att skriva en historik för Brukarnätverket för Beroendefrågor.

 

 

Publicerad i personlig blogg

Veckan som har varit 12/12-16/12.

Måndag: personalmöte med kollegorna. Styrelsemöte ÅSS. Vi ägnade en stor del av styrelsemötet åt att välja representanter till Psykiatrins olika brukarråd. En ny styrelseledamot var med för första gången.

Tisdag: Möte med verksamhetsutvecklingsgruppen Psykiatri. Mötet handlade mest om hur det har gått med vårt projekt : Inflytande på plats. Vi fick också en del bakgrundsinformation om vad som händer inom Psykiatrin just nu.Vi diskuterade även möjligheterna för framtidens e-hälsa samt den eventuella nedläggningen av avdelning 114, vi diskuterade också hur processen kan förändras så att brukarorganisationerna kommer in tidigare, möjligheten till att ha Peer Supporters i framtiden.

Onsdag: ÅSS (Uppsala Ångestsyndromsällskap) hade sin terminsavslutning genom att bjuda sina medlemmar på julbord i Forumets lokal. Totalt var vi 10 personer som åt god julmat och hade det väldigt trevligt och mysigt.

Torsdag: Fick vi återigen god handledning av Mårten Jansson från NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) riks. Även här diskuterades erfarenheterna av ”Inflytande på plats” samt att varje utvecklingsledare rapporterade vad man gjort sen sist inom respektive område.

Fredag: Möte med Eleonor för att hjälpa henne att göra en sammanställning över det som har gjorts inom LSS under året. Därefter deltog jag, tillsammans med Anna-Maria, i ett möte om ett projekt-”Kursändring pågår- som handlar om socialsekreterares arbetssituation gällande barn och unga.

 

Trevlig helg!

Publicerad i personlig blogg

Veckan som har varit- mina reflektioner samt nästa veckas agenda.

Veckan som har varit har innehållit några riktiga höjdpunkter:

  • Bland annat brukarrådet i Knivsta, där vi nu har börjat hitta några lokala brukare som kommer regelbundet och som blir arvoderade.
  • Sysselsättningscaféet som avdelning 3 i Psykiatrin, Röda Korset och vi på Forum arrangerade i tisdagskväll i Psykiatrins hus var väldigt lyckat. Många kom till vårt informationsbord och var nyfikna på vad Forum för Brukarinflytande är för något. Bland annat en person som gärna ville bli aktiv och arbeta med inflytandefrågor i framtiden.
  • ÅSS:s föreläsning om självkänsla i onsdagskväll var också mycket uppskattat. ÅSS kommer under våren att tillsammans med Frisk & Fri försöka starta en workshop om självkänsla för medlemmarna.
  • I måndags så testade vi en ny variant av personalmöte, som jag gillade.
  • Lunch och planeringsmöte om vårens Akergrupper.  Mycket god lunch bjöds vi på och själva planeringsmötet var givande.

Nu börjar vi ju närma oss jul, så nu har vi inte så många möten kvar. Men nästa vecka ser ut som följer:

Måndag: personalmöte kl.10.00. 15.00 styrelsemöte med ÅSS.

Tisdag: kl.9.00-12.00 träffar vi verksamhetsutvecklingsgruppen Psykiatri.

Onsdag: terminsavslutning och julbord med ÅSS.

Torsdag: handledning med Mårten J från NSPH riks.

Fredag: Möte om projekt Kursändring pågår.

 

Publicerad i personlig blogg

Petras vecka 5/12-9/12-2016

Följande kommer jag (Petra) att delta i veckan som kommer:

Måndag kl. 10.00= Personalmöte med mina kollegor, kl. 13.30-15.00= brukarråd hos Stegen i Knivsta.

Tisdag kl. 17.30-19.30= Sysselsättningscaféet i Psykiatrins hus.

Onsdag kl. 18.00-20.30= ÅSS anordnar en föreläsningskväll om självkänsla. DEnise Strömqvist från FRisk & FRi kommer och berättar om deras projekt: ”Uppdrag självkänsla”. OBS! Endast för ÅSS:s medlemmar!

Torsdag kl. 10.30-12.00= Möte med den lokala RIM-gruppen i Uppsala. kl. 13.00-16.00 lunch och planeringsmöte gällande vårens Akergrupper. kl. 17.00-19.00= Julfest Brukarrevisionsbyrån.

Fredag kl. 11.30-13.00= möte med ledningsgruppen för projektet ”Brukarinflytandesamordnare Uppsala kommun”.

 

 

Publicerad i personlig blogg

Ångestsyndromsällskapet ÅSS i Uppsala besökte avdelning 3 i Psykiatrins hus 30/11-2016

Idag, onsdag den 30 november 2016, besökte tre av ÅSS:s aktiva medlemmar avdelning 3 i Psykiatrins hus. Vi som var där informerade om ÅSS och vilken verksamhet föreningen bedriver samt om våra egna personliga erfarenheter av ångestsjukdomar och vad som har hjälpt oss på vår väg till återhämtning. Det var ungefär 13 personer som lyssnade på oss- mest personal men även några patienter. Vi hade också en blivande servicehund med oss. Vi fick en hel frågor om våra egne erfarenheter av ångestsyndrom och vad som har hjälpt oss till att må bättre. Vi berättade om olika strategier som vi själva har använt ( och i viss mån fortfarande använder) för att hantera ångest.

Det kändes som att vårt besök blev uppskattat och vi fick också genast en förfrågan om vi vill komma tillbaka i vår, vilket vi tackade ja till.

Stort tack till Jarita R och övriga på avdelning 3 för att vi fick komma!!!

Publicerad i Okategoriserade