Snart byter jag jobb/projekt

Den 1 december går jag över till FUB:s projekt ”GE makten vidare” där jag kommer att jobba 70%, men jag kommer också att jobba 20% här på Forumet med att försöka utveckla brukarnätverket NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) i Uppsala län.

VEckan (30/10-3/11) som har varit:

måndag: personalmöte

tisdag: AU möte med  brukarråd VO Psykiatri- vi diskuterade bl.a. användandet av Inflytande på  plats rapporten.

Onsdag: AU möte med brukarråd Affektiva mottagningen. Informationsträff om Delaktighetsmodellen- jag utbildar mig just nu till att bli brukarvägledare för Ge makten vidare.

torsdag: Möte med GE makten vidare om brukarrevisioner. Möte med brukarnätverket NSPH.

Kommande vecka 6/11-10/11:

Måndag: Eleonor och jag är på plats hos Habiliteringen för Inflytande på plats.

Tisdag: Jag föreläser om läkemedelsberoende för läkare, psykologer och kuratorer inom primärvården på uppdrag av programrådet depression/ångest.

Onsdag: Utbildningsdag 2 av Delaktighetsmodellen. Första brukarträffen på kvällen om delaktighetsslingan.

Fredag: åker jag till Borlänge för styrelsemöte hela helgen med Svenska Ångestsyndromsällskapet.

 

TRevlig helg!

Vänligen

Petra

Publicerad i Okategoriserade

Vad jag har ägnat mig åt i september- oktober 2017

12/9- Flytt från Bredgränd 6 till Vaksalagatan 6.

19/9- brukarråd Beroende/Neuropsykiatri, det sista gemensamma brukarrådet- nu kommer det att delas i två, ett för bara Beroendefrågor och ett för bara Neuropsykiatri.

20/9- möte med Eva Smith om sammanställningen av frågor som behandlats på brukarrådet VO Psykiatri.

21/9 brukarråd med Affektiva mottagningen- föreningarna fick presentera sig och sina verksamheter.

27/9- besökte Hundhjälpen i Storvreta tillsammans med Eleonor, Pia E och Lotte från GE makten vidare-projektet.

28/9- möte med programrådet Depression/ångest. I november kommer jag vid två tillfällen att föreläsa om mina erfarenheter av läkemedelsberoende.

3/10- Handledning med Mårten Jansson.

4/10- FUB:s/Ge makten vidares cafékväll hos HSO.

5/10 Möte med brukarnätverket NSPH. Förslag togs väl emot av nätverket om att jag ska arbeta 20% för utveckling av nätverket fr.o.m. 1/12.

10/10- Tillsammans med min kollega Elsa K och Eva S från Psykiatrin så presenterade vi rapporten från ”inflytande på plats” som vi genomförde hösten 2016. Både Psykiatriledningen, brukarrepresentanter och vi själva blev nöjda med rapporten.

11/10- Möte med Pia Ek och Eleonor om kursen om samsjuklighet gällande personer med intellektuella funktionsnedsättningar som vi planerar att ha den 15-17/12. Därefter ett möte med Lotte S om min kommande anställning i Ge makten vidare- där jag börjar den 1/12.

 

Då jag inte har varit på möten så har jag ägnat det mesta av min arbetstid åt Forumets kommande konferens om samsjuklighet/samordning den 14/11- i dagsläget har vi fått in 71 anmälningar till konferensen. Jag har också arbetat med en sammanställning gällande samordning/samverkan i Uppsala län som kommer att presenteras på konferensen.

Nästa vecka får vi besöka av vår handläggare hos Arvsfonden.

Publicerad i personlig blogg

Utflyktsdag måndag 26 juni 2017

Måndagen den 26 juni 2017 tillbringade projektets personalgrupp (utom Jouanita T) dagen på Anna-Marias landställe utanför Tierp. Vi kände att vi behövde träffas utanför kontoret. Vi samåkte med 2 bilar dit vid 10-tiden och åkte därifrån ca 16.00. Solen sken för det mesta och vi åt en god lunch och hade bra samtal inför höstens arbete.

Stort tack Anna-Maria och kollegor från en jättetrevlig och dag!

 

 

 

 

Publicerad i Okategoriserade

Sammanfattning av Petras senaste 4 veckor – 8/5-9/6

Nu var det ett tag sedan som jag skrev något här på bloggen. De senaste veckorna har jag ägnat mig åt följande:

tisdag 9/5 träffade vi en representant från Uppsala kommun för att prata om planerna om att anställa en Brukarombudsman.

11/5 möte med Pia E som är ordförande i FUB om min sammanställning om samsjuklighet vid utvecklingsstörning/Intellektuella Funktionsnedsättningar.

15/5 möte med Brukarnätverket för Beroendefrågor. Vi beslutade på detta möte att lägga nätverket vilande tillsvidare. Att endast ha förmöten inför brukarråden.

16/5 brukarråd med verksamhetsområde Psykiatri.

17/5 deltog jag i Multidisciplinärt Forum i Psykiatrins hus. På kvällen föreläste jag om min egen erfarenhet av ångestssyndrom för Migränföreningen.

18/5 träffade jag en representant för Uppsalas Stadsmission angående deras nystartade brukarråd på Mikaelsgården och Hantverksslussen.

29/5 träffade vi en representant för den offentliga primärvården.

1/6 deltog jag i brukarrådet med Affektiva mottagningen.

7/6 deltog jag i ett möte med programrådet depression/ångest.

 

Mellan mina möten ägnar jag mig åt att planera vår heldagskonferens om Samsjuklighet och samordning som vi ska ha den 14 november samt min sammanställning av vad forskningen säger om just samsjuklighet.

Nu tar jag helg!

Trevlig helg!

Önskar Petra R

 

Publicerad i personlig blogg

Sammanfattning av vecka 18, 2-5 maj 2017

Följande har jag ägnat mig åt veckan som gått:

Tisdag: personalmöte med kollegorna. Styrelsemöte med ÅSS.

Onsdag: Lailas heldagskonferens om barn och unga och inflytande för dessa. Mycket givande och intressant dag!

Torsdag: Möte med Psykiatriledningen om att lägga ut patientjournalen på nätet- detta ska ske nu. Möte med brukarnätverket NSPH.

Fredag: Möte med programrådet depression/ångest.  Mellan mina möten har jag arbetat med en sammanställning om PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) som jag ska föreläsa om på Svenska Ångestsyndromsällskapets förbundsråd den 13-14 maj i Gävle.

Publicerad i personlig blogg

Petras sammanfattning av vecka 16=18-21/4-201

Följande har jag ägnat mig åt denna vecka:

Tisdag: en heldag med Uppsalas RIM-grupp om att skriva en lokal överenskommelsen mellan kommun och REgionUppsala gällande samverkan för missbruk-och beroendevården. AU-möte(arbetsutskottet) med brukarrådet Verksamhetsområde Psykiatri- möten som vi har tillsammans med verksamhetschefen Gunilla Svedström.

Onsdag: Möte med brukarnätverket NSPH:s(Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) arbetsutskott som vi på Forumet handleder och stöttar. Öppet hus-träff för min förening ÅSS (Ångestsyndromsällskapet i Uppsala län).

Torsdag: Möte med representanter från Studieförbundet Vuxenskolan.

FRedag: Möte med RIM:s (Riktlinjer inom missbruks- och beroendevården)styrgrupp. Möte med brukarrådet Affektivas AU.

Och mellan mötena har jag fortsatt skriva på min sammanställning av samsjuklighet.

Trevlig Helg!

Petra R

Publicerad i personlig blogg

Petras fredagsblogg- 7 april 2017

Den gångna veckan har varit en annorlunda vecka, eftersom 4 av mina kollegor har varit i Stockholm på Peer Support-utbildning hela veckan, så det har bara varit Eleonor,Jouanita och jag på kontoret vilket också innebar att vi inte har haft något måndags/personalmöte den här veckan. Jag har saknat de kollegorna som har varit i Stockholm, men Eleonor och jag fungerar så bra tillsammans så det har gått bra ändå. I övrigt har min vecka sett ut på följande sätt:

Måndag: Möte med ÅSS inför årsmötet.

Tisdag: styrelsemöte med Brukarrevisionsbyrån.

Onsdag: Föreläste tillsammans med Jouanita T om Ångestsyndrom och PTSD hos Infoteket inför en nästan fullsatt lokal (ca 63 åhörare).

 

Publicerad i personlig blogg

Petras fokus den gångna veckan 27/3-31/3

Denna vecka (27-31 mars) har jag ägnat mycket tid åt att läsa in mig på och lära mig mer om området utvecklingsstörning. Och eftersom jag gillar att lära mig nya saker, så tycker jag att det är superintressant.   Jag gör det genom att läsa en hel del forskningsstudier och sammanställa de slutsatser och resultat man har kommit fram till där. Har också börjat planera lite för vår kommande temadag om samsjuklighet och brukarkompetens som vi kommer att anordna någon gång i oktober. Jag har också förberett min föreläsning om ångest och Posttraumatisk stress (PTSD) som jag ska hålla tillsammans med Jouanita Törnström hos Infoteket den 5 april kl. 14.00-15.45 samt förberett min förenings (Uppsala Ångestsyndromsällskap ÅSS) årsmöte.

För övrigt så har jag varit på :

Personalmöte med kollegorna på måndagen. Möte med brukarnätverket NSPH:s AU samt ett läkarbesök på Årsta Vårdscentral.

På tisdagen var Anna-Maria och jag på en utbildning i Psykiatrins hus som handlade om strukturer och ramar för psykiatrin och som var väldigt givande och intressant. Kallelsen till detta hade kommit från Psykiatrins biträdande samordningschef Eva Smith efter att vi på senaste brukarrådet VO psykiatri sagt att vi gärna ville ha en sådan utbildning.

Onsdagen var jag hela dagen på kontoret och arbetade med min sammanställning av samsjuklighet.

På torsdagen hade vi ett möte med programrådet depression och ångest, där Elsa och jag är med.

På fredagen följde jag med Eleonor till Gottsunda för att se föreställningen: ”Liv och lust”som Kulturparken arrangerade. Det var premiär och den var både bra och tänkvärd.

Imorgon, lördag, tänker jag, delta i Märta Nasvelldagen i Psykiatrins hus och lyssna på olika föreläsare, bl.a. Elsa.

Nu önskar jag alla en trevlig helg!

Vänligen

Petra

Publicerad i personlig blogg

Petras aktiviteter den gångna veckan- 20-24/3

Så är ännu en vecka till ända och detta är vad jag har ägnat mig åt:

Måndag: personalmöte med kollegorna och psykologen Gudrun. Styrelsemöte med ÅSS.

Tisdag: Brukarråd med Beroende/Neuropsykiatri. Ett brukarråd som jag tidigare har tyckt varit väldigt bra, men nu tycker jag att det inte sker någon vidare utveckling. Detta har jag nu också framfört i ett mejl till sektionschefen.

Onsdag: en hel dag på kontoret som jag ägnade åt att fortsätta min sammanställning av området samsjuklighet.

Torsdag: Brukarråd med Affektiva mottagningen. Det här brukarrådet har jag stora förhoppningar på då sektionschefen där visar stort intresse för brukarinflytande. Föreläsning/seminarie om ”Människan i psykdiagnosen” som arrangerades av RFHL.

Fredag: Heldag på kontoret. Träffade Andreas (ordförande i ÅSS), Jimmy J och Eleonor för förberedelse av ÅSS:s årsmöte, gick sedan ut och åt en supergod lunch med Jimmy och Eleonor på Taco Bar. Fortsatte sedan mitt skrivande om samsjuklighet.

 

Trevlig helg!

Petra

 

Publicerad i personlig blogg

Sammanfattning av Petras vecka 13-17 mars

Den gångna veckan har jag gjort deltagit i följande:

Måndag: personalmöte med kollegorna.

Tisdag: Handledning med Mårten Jansson- tycker att det var veckans höjdpunkt.

Onsdag: träff med min arbetspsykolog- en givande träff.

Torsdag: Heldagskonferens på Hotell Gillet om Återhämtning- en mycket bra konferens med intressanta föreläsningar.

Fredag: varit på kontoret hela dagen och skrivit en sammanställning om Återhämtningskonferens. Fick oväntat besök av Linda som jag fikade med.

När jag har varit på kontoret har jag även fortsatt arbeta med min  sammanställning om samsjuklighet.

 

Trevlig helg!

vänligen Petra

Publicerad i personlig blogg