Samsjuklighet

samsjuklighet

Samsjuklighet innebär att en person har två eller flera sjukdomstillstånd/funktionsnedsättningar samtidigt.

Ta del av vår sammanställning av Samverkan & Samordning Uppsala län 2017 inför konferens 14/11. Denna går även att skriva ut.

 

Detta är exempel på Samsjuklighet

 • Psykisk ohälsa och missbruk/beroendeproblematik.
 • Psykisk ohälsa och somatiska besvär (t.ex. smärtor).
 • Personer med fler än en psykiatrisk diagnos.
 • Psykisk ohälsa och intellektuella/kognitiva funktionsnedsättningar.
 • Psykisk ohälsa och fysiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Psykisk ohälsa och somatiska/kroppsliga besvär

Personer med depression och ångestsyndrom har ofta samtidig smärtproblematik och löper större risk än normalbefolkningen att drabbas av olika kroppsliga sjukdomar.

Psykisk ohälsa och missbruk/beroende-problematik

Personer med två eller flera diagnoser är vanliga inom missbruks- och beroendevården. Personer med psykiatrisk problematik är generellt mer sårbara för missbruk och överkonsumtion, enligt Sven- Eric Alborn som är biträdande verksamhetschef vid Beroendevården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Om en person både har en psykiatrisk diagnos och ett missbruk/beroende samtidigt är det troligt att problemen förstärker varandra så att de upplevs som svårare än om de förekommit var för sig.

Psykisk ohälsa och missbruk/beroende-problematik

Personer med två eller flera diagnoser är vanliga inom missbruks-och beroendevården. Personer med psykiatrisk problematik är generellt mer sårbara för missbruk och överkonsumtion, enligt Sven- Eric Alborn som är biträdande verksamhetschef vid Beroendevården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Om en person både har en psykiatrisk diagnos och ett missbruk/beroende samtidigt är det troligt att problemen förstärker varandra så att de upplevs som svårare än om de förekommit var för sig.

Bland personer som söker hjälp för sitt missbruk eller beroende har ca en tredjedel också en ångestsjukdom och ännu fler en depression. Siffrorna tros vara ännu högre för individer med narkotikamissbruk.

Vid samsjuklighet är det extra viktigt med samverkan mellan de olika aktörerna, t.ex. Psykiatrin och Beroendevården.

Vi på Forum för Brukarinflytande rekommenderar att man använder SIP= samordnad individuell plan i högre grad än vad man gör idag för att samordna insatserna för personer med samsjuklighet.

Samsjuklighet är en komplicerande faktor som hälso- och sjukvården bör ta hänsyn till i samband med diagnostik och behandling. Det är viktigt att se patientens hela sjukdomsbild och att tillsammans med patienten noggrant identifiera problemen.

Personer med fler än en psykiatrisk diagnos

Att ha flera sjukdomar samtidigt, samsjuklighet, är mycket vanligt vid t.ex. depression och ångestsyndrom. Det är också vanligt med depressions- respektive ångestsyndrom vid annan psykisk funktionsnedsättning.

Samsjuklighet vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Samsjuklighet är mycket vanligt vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, aspergers syndrom, autism och tourettes syndrom. De neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna behöver i sig inte utgöra sådant lidande att det kallas sjukdom. Däremot kan de medföra en förhöjd risk för att utveckla andra typer av psykiska störningar.

Flerfunktionsnedsättningar vid utvecklingsstörning

FUB (Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning) använder begreppet flerfunktionsnedsättningar när en person har flera och omfattande funktionsnedsättningar tillsammans med utvecklingsstörning (ofta grav).

Barn, unga och vuxna som är på tidig utvecklingsnivå (grav utvecklingsstörning) och har omfattande rörelsehinder samt stora kommunikationssvårigheter, flertalet saknar tal helt. Så definierar FUB flerfunktionsnedsättningar på sin hemsida.

Det finns en särskild komplexitet, oavsett diagnos, när flera olika och omfattande funktionsnedsättningar förekommer hos en person. Funktionsnedsättningarna förstärker varandra, de inte bara adderas utan multipliceras även med varandra. Kännetecknande är en nedsatt autonomi och svårigheter att uttrycka sina behov och värna sin integritet.

Komplex Samsjuklighet

Till exempel, unga människor som hamnar i depression och ångest för att sedan eller någon gång under livet utveckla t.ex. missbruk/beroende eller som får flera olika diagnoser. Andra exempel på samsjuklighet:

 • Psykisk ohälsa och samtidig somatisk problematik (t.ex. smärtor).
 • Psykisk ohälsa och samtidig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
 • Psykisk ohälsa och samtidig utvecklingsstörning.

Individen i centrum är alltid viktigt och i synnerhet vid samsjuklighet

 • Att arbeta personinriktat ger många vinster.
 • Se helheten i den drabbades miljö, hans/hennes diagnoser och eventuella missbruk.
 • Hämta kunskap om individen i alla led.
 • Självmedicinering på olika sätt.
 • Förstå situationen ur ett större sammanhang.
 • Lyssna på individen.
 • Jobba med och tillsammans, inte för personen.
 • Arbeta på en rimlig nivå, med hänsyn till brukarens/patientens färdigheter och kunskaper.
 • Ta in- lär av brukaren/patienten.
 • Låt brukare/patienter bli en samarbetspartner.

(Källa: Socialstyrelsen)

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.