Återhämtningsinriktat arbetssätt

Fyra viktiga punkter om återhämtning

 • Återhämtning är en idividuell process
 • Återhämtning är en social process
 • Återhämtnings är ett tillstånd
 • Återhämtning innebär – aldrig åter utan snarare framåt

Återhämtning innebär en resa –  innehållande mycket små steg framåt. Det innebär också att det går uppför och nerför –  det är alltså ingen linjär process. Återhämtningens väg är alltid framåt även när det ibland blir två steg bakåt.

diagram

Återhämtningprocessen innebär också att individen finns en tid i ett ”Wood sheddings tillstånd” dvs. där det händer mycket inom personen själv ”en ömtålig process”, men att yttervärlden ser det kanske som att man står och stampar på samma plats och man kan tyckas som att ingen förändring sker. Individen drar sig tillbaka i vedboden och där går han/hon igenom vad man har varit med om. Man beaktar vad som är förändrad med en själv och i ens omgivning. I detta skede är det vanligt att inventera vad det finns för resurser och över sina egna resurser och i detta skedet så planerar man för en förändring. Men så efter en tid så kommer personerna i en ”Turning point” dvs. vi pratar om olika vändpunkter som gör att individen tar klivet uppåt.


Hur kan vi jobba återhämtningsinriktat i våra verksamheter?

Att jobba återhämtningsinriktat innebär att kanske behöva ändra arbetssätt och det synsätt som man är van vid. Att vara beredd på att göra en förändring.

Detta innebär att:

 • Att du har en förutsättning på att tron till återhämtning är möjligt.
 • Att vården och stödet är utformat på ett sätt som bidrar till personens återhämtning.
 • Att brukarkunskapen är lika betydelsefull som den professionella kunskapen. Brukaren definierar själv orsaken till sin egna ohälsa och ”normalitet”.
 • Att goda relationer och samarbetsallianser är nödvändiga.
 • Att empowerment och brukarinflytande på olika nivåer stöds.brunn

Sammanför kunskapskällorna

I ett återhämtningsinrikat arbetssätt är det viktigt att sammanföra det två olika källorna ’Den objektiva’ och ’Den subjektiva’. Och det är i detta sammanförande som vi har ett möjlighet till att arbeta på ett återhämtningsinriktat arbetssätt.

Den objektiva kunskapskällan kan vara:

 • Medicin
 • Socialt arbete
 • Arbetsterapi
 • Psykologi
 • Vårdvetenskap

Det vi lär oss genom studier och utbildning.

Den subjektiva kunskapskällan är:

 • Personens egna kunskap om sig själv, om sitt liv etc.
 • Familj och vänner

Vi välkomnar ett perspektivbyte

Det som händer i detta återhämtningsinriktade arbetssättet när vi med den objektiva kunskapskällan vågar gå mer över till den subjektiva kunskapskällan och ta del av den kunskapen i arbetet med patienten/brukaren är att vi välkomnar ett perspektivsbyte. Vi går alltså från en yttre expertis till en inre och erfarenhetsbaserat expertis och ibland kan det behöva vara tvärtom för att arbetet ska vara det ultimata.

Från traditionellt verksamhetsperspektiv till återhämtningsinriktat perspektiv

För att göra dessa perspektiven mer tydliga ställer vi upp dem i två kolumner

TRADITIONELLT VERKSAMHETS-
PERSPEKTIV                        

Objektiv – yttre expert

Yttre process
Metod/Teknikerna är centrala
Expert kunskap
Behandling och medicinering av professionella
Klientens önskemål understöds om de professionella håller med
Ansvaret vilar på verksamheten
Låg förväntan på aktivt deltagande
Att avsluta insatserna har ej hög prioritet

ÅTERHÄMTNINGSINRIKTAT
PERSPEKTIV

Subjektiv inre erfarenhet

Inre process
Relationer är centrala
Värdesätter erfarenhetsbaserad kunskap
Stödjer självstyrdvård och egen kunskap
Respektera andra människors val och handlingar, är beredd att möta deras behov
Personligt arbete uppmuntras
Hög förväntan på aktivt deltagande
Att avsluta insatser har hög prioritet

Källa: RSMH – docplayer.se 

 

Ta gärna del av denna broschyr ”1oo sätt att stödja återhämtning” som främst riktar sig till personal men alla kan nog hitta mycket matnyttig information i den. Broschyren går även att spara ner i din dator och skriva ut.

 


Ta del av vår sammanfattning från konferensen om Återhämtning som bl.a Uppsala kommun anordnade den 16 mars 2017.

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.