Återhämtning är möjligt

stjarna

Vad är Återhämtning från psykisk ohälsa?

Återhämtning är inte samma sak som att bli botad. Återhämtning är en process, inte en slutpunkt eller en destination. Återhämtning är en attityd, ett sätt att närma sig dagen och konfrontera utmaningarna. Återhämtningsprocessen innebär att känna igen sina begränsningar, för att kunna se oändliga möjligheter. Återhämtning betyder att ha kontroll över sig själv. Återhämtning är begär, kamp och återuppvaknande. Återhämtning är en fråga om att resa sig till ett nytt liv. Återhämtning är inte en linjär process som utmärks av successiva prestationer, utan mera en serie små starter och mycket små steg framåt. Återhämtningens väg kan inte tillverkas i förväg och ges ut till brukarna. Återhämtningen kan inte frammanas eller tvingas på någon. Däremot kan man skapa miljöer, där återhämtningsprocessen kan skötas om som en ömtålig och värdefull planta. Människor med psykiskt funktionshinder måste vara beredda att försöka, misslyckas och försöka igen för att kunna återhämta sig. (Deegan.P. Professor i psykologi. 2004)

Visste du att:

 • En majoritet av de personer som får diagnosen schizofreni återhämtar sig?
 • Människor med psykisk ohälsa även med diagnosen schizofreni har alltid återhämtat sig, och i lika stor utsträckning
 • Flera WHO studier pekar på att sannolikheten för återhämtning från diagnosen schizofreni är högre i U-länder jämfört med I-länder

Myten om att psykisk ohälsa är ett permanent och obotligt tillstånd har i hög grad sin grund i gamla tiders psykiatri. I brist på fungerande behandlingsmetoder handlade insatserna då mest om förvaring och övervakning. Mer av väl- än illvilja från vårdens sida. En ung människa med psykos kunde dock få tillbringa en stor del av livet på mentalsjukhus. Som en icke-medborgare avskuren från samhällslivet.

Efter den avveckling av mentalsjukhusen som inleddes redan i slutet av 1960-talet har nya syn- och arbetssätt med betoning på tidig intervention, sociala och förebyggande insatser, ett mänskligare bemötande, kontinuitet, samverkan, brukar- och anhöriginflytande, bättre mediciner och psykoterapi gjort entré.


Vad säger äldre statistik?

Antal patienter % helt återhämtade % socialt återhämtade % bättrade
Bleuler 1972

(23 år)

208 23 43 66
Harding et al 1986
(32 år)
269 34 34 68
Huber et al 1975

(22 år)

502 26 31 57
Tsuang et al 1972
(35 år)
186 20 26 46
Ciompi & Muller 1976

(37 år)

289 29 24 53

Bild 1 ovan: Visar studier som har gjorts för att mäta personers återhämtning med allvarliga psykiska problem – varav en av de äldsta studierna avslutades för över 40 år sedan ’Bleuler 1972’. Studien pågick under 23 år. Resultatet visar att fler än hälften dvs 66% återhämtade sig från allvarliga psykiska problem. Den senaste av dessa fem studierna är ’Harding et al’ vars studie avslutades 1986 och pågick under 32 år. Resultatet av denna studie är att även här så är det så många som 68% som återhämtade sig. Dessa fem studier om återhämtning från allvarliga psykisk problem omfattar sammanlagt 1454 personer.

Årtal Total återhämtning Social återhämtning Sammanlagd förbättring
1901 – 1920 20 40 60
1921 – 1940 12 29 41
1941 – 1955 23 44 67
1956 – 1985 22 45 67

Bild 2 ovan: Statistiska siffror som har kommit fram i studier som har gjorts sedan början av 1900-talet.

Källa:
 Alain Topor FoU-enheten Psykiatri Södra Stockholm – 2014


Vad kan vi dra för slutsats?

 • Majoriteten av personer med allvarlig psykisk ohälsa återhämtar sig
 • Det verkar inte finnas något statistiskt samband mellan behandlingsinsatser och återhämtning från allvarliga psykiska störningar. Och ändå så återhämtar sig människor…
 • Det är aldrig försent att återhämtar sig
 • Hos alla professioner och behandlings insatser finns faktorer som bidrar till återhämtning
 • Det vi också kan se på dessa siffror är att återhämtning från svår psykisk ohälsa har pågått under alla tider och det är mätbart utifrån specifika kriterier
 • Det är nödvändigt att fråga de berörda vad som har varit till hjälp 

Källa: Alain Topor FoU-enheten Psykiatri Södra Stockholm – 2014


Andra intressanta siffror

 • Cirka 75% av de som blir diagnostiserad Borderline personlighetsstörning (Emotionell Instabil personlighetsstörning) återhämtar sig. (Källa: Svenska Psykiatriföreningen 2006)
 • Australienska och kanadensiska studier visar att snabba och tidiga insatser hos unga nyinsjuknade personer med diagnosen schizofreni visar att hela 90 procent återhämtar sig totalt och kan återgå till arbete eller studier. (Källa: Rapport i socialt arbete 130 av U-K Schön)
 • Andra former av psykisk ohälsa som depressioner, tvångssyndrom och olika ångestillstånd är utsikterna ännu gynnsammare. Detta mycket tack vare en betydande kunskapsutveckling på området. Här har inte minst kognitiv beteendeterapi, ofta i kombination med läkemedel, visat sig vara ett effektivt motmedel. Uppskattningsvis försvinner besvären för över 90 procent av de hjälpsökande efter en tids behandling. Inom vården finns gott hopp om att denna siffra snart ska vara nära 100 procent

Numera har psykosen avdramatiserats. Inte sällan blir den en parentes i personens liv. Ibland utan att vare sig medicinering eller inläggning behövs.
Trots den positiva utvecklingen är social isolering och allmänna fördomar kring psykisk ohälsa för många fortfarande ett svårt hinder på vägen mot återhämtning. Här kan du och jag göra en viktig insats genom att inte vända ryggen till personer i vår närhet som hamnat i den situationen.


Ta gärna del av broschyren ”100 sätt att stödja återhämtning” som Du hittar här.

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.