Neuropsykiatri – NPF

 neuropsykiatri

Vilka diagnoser finns inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Aspergers syndrom/autism (autismspektrumsstörningar enligt det nya DSM-5). När samlingsdiagnosen ASD ställs ska följande alltid specificeras:

 • Om diagnosen är med eller utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning.
 • Om diagnosen är med eller utan samtidig nedsatt språklig förmåga.
 • Om diagnosen är förenad med känt medicinskt eller genetiskt tillstånd eller känd miljöfaktor.
 • Om diagnosen är förenad med annan utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse – som psykisk ohälsa eller beteendestörning.

Typiska egenskaper hos personer med en ASD/Asperger-diagnos kan vara:

 • Svårigheter i kontakten med andra människor
 • Svårigheter att förstå och använda språket i kommunikationen med andra
 • Specialintressen som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid
 • Lätt att hamna i tvingande rutiner eller handlingar
 • Bristande motorik
 • Perceptionsstörningar (säregna eller ovanliga sinnesintryck inom bland annat ljus, ljud, lukt och beröring).

I rätt miljö kan många av dessa människor blomstra och vara en tillgång och de har bland annat en god koncentrationsförmåga, ser detaljer och har en stor uthållighet.

ADHD – Man har problem med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet. Uppmärksamhetsproblemen kan yttra sig genom koncentrationssvårigheter, glömska, svårigheter i att slutföra saker som man inte är väldigt intresserade av. Impulsivitet kan yttra sig genom dålig förmåga att lyssna på andra och man kan avbryta andra och man kan ha starka och svårkontrollerade känsloreaktioner. Att vara överaktiv innebär att man har svårigheter med att reglera aktivitetsnivån efter det man gör. Hos barn visar sig överaktivitet ofta genom ”spring i benen” och att man ständigt rör på sig, medan det hos vuxna bland annat kan visa sig genom en påtaglig rastlöshet.

Tourettes syndrom – visar sig ofta genom upprepande reflexliknande rörelser och läten som kallas tics. Det är vanligt med kombination med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD, eller OCD och de drabbade kan även lida av depression, ångest och dyslexi. Om personer med Tourettes syndrom finns i en förstående omgivning, kan de få utlopp för sin energi, intelligens och kreativitet.

Språkstörning – personens språkförmåga är påtagligt nedsatt och kan kvarstå under skolåren och ända upp i vuxen ålder. Vid flerspråkighet uppträder en språkstörning i båda språken. Språkstörningen kan påverka olika områden:

 • Fonologi – förmåga att motta och hantera språkljud, samt uttal
 • Semantik – ordförståelse och ordproduktion
 • Grammatik – språkproduktion och språkförståelse på satsnivå
 • Pragmatik – situationsanpassad språkförmåga
 • Språkligt arbetsminne – förmåga att behålla och bearbeta den språkliga information man hör

Relaterade tillstånd

Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)

Dyskalkyli (Matematiksvårigheter som beror på brister i det grundläggande matematiska tänket).

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) är tvångssyndrom och det är en funktionsnedsättning som drabbar minst två procent av befolkningen. Symtomen är tvångshandlingar och tvångstankar.

NLD (Nonverbal Learning Disorder) är ett neuropsykologiskt tillstånd snarare än en diagnos, där personerna har god språklig förmåga, samtidigt som de har problem inom flera icke-språkliga områden, som perception eller motorisk koordination. NLD förekommer hos personer med Aspergers syndrom, ADHD och utvecklingsstörning och det är inte en vedertagen neuropsykiatrisk diagnos, men används ofta som en sammanfattande term i det vardagliga kliniska arbetet och ibland inom forskningen.

(Källor: Attention och Autism & Aspergerförbundet)

 

För mer information kring lokala föreningar sök på följande hemsidor

 


 

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.