RSMH-utbildning

RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) har ständigt aktuella utbildningar och konferenser.

RSMH:s har utbildningar i:

  • Bättre Bemötande
  • Återhämtningsinriktat arbetssätt
  • Brukarinflytande/Empowerment
  • Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa
  • Anhörigutbildning kring återhämtning

Arbete utifrån evidensbaserad praktik

Vi på RSMH-utbilding arbetar utifrån evidensbaserad praktik som består av tre delar:

1. Forskning
2. Brukares erfarenheter
3. De professionellas erfarenheter

Brukarerfarenheter kommer både från de brukare som medverkar i kurserna och från samlade erfarenheter inom RSMH. Kursdeltagarna har hela tiden möjlighet att själva reflektera över sina värderingar och attityder kring psykisk ohälsa och allt vad det innebär. Redovisning av forskningsresultat är centralt i de olika kurserna.

Ämnesområde

Utbilda dig till PEER supporter under 2019.

Våren 2019 startar vi en ny utbildning för blivande PEER supporters. Läs mer här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

PEER Support – en återhämtningsinsats!

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.