Första Hjälpen vid Psykisk Ohälsa

 IMG_4830IMG_4831

Alla anställda på Forum för Brukarinflytande är självklart Första hjälpare!

Precis som vi tidigt i livet lär oss L-ABC och att denna kunskap kan rädda liv borde det på samma sätt vara självklart att veta hur vi hjälper en person vid olika psykiska kristillstånd.

Genom MHFA – utbildningen (Mental Health Firsta Aid) får du lära dig en likvärdig handlingsplan som ”första hjälpare”.


Bli Första Hjälpare du med!

Nu finns ett Första Hjälpen utbildningsprogram vid olika psykiska kristillstånd i Sverige. Det finns ett program med fokus på Ungdom, ett med fokus på Vuxna och ett med fokus på Äldre.

Visste Du att 1 av 4 någon gång drabbas av psykisk ohälsa i livet? Och den psykiska ohälsan i
samhället ökar såväl bland yngre, vuxna som äldre.
Vi vill sprida kunskap om och förebygga psykisk ohälsa. Vill du vara med i det arbetet och
samtidigt tillgodogöra dig kunskap om hur du ska agera när någon i din närhet drabbas? Då är den
här kursen något för dig!
Kursen vänder sig till alla som är intresserade av ökad kompetens i medmänskligt hjälpande vid
psykiska kristillstånd, så som vi kan träffa på i situationer i vardagsliv, arbetsliv och föreningsliv.
Första Hjälpen-utbildningen pågår under två heldagar och omfattar de vanligaste psykiatriska
diagnosgrupperna samt hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta
kontakt och hjälpa till på rätt sätt. En viktig del är hur vi känner igen och kan gripa in vid akuta
kristillstånd som exempelvis självskadebeteende och självmordsnärhet.
Träningsmoment, gruppövningar, handlingsplan och åskådliggörande filmer ingår. Efter utbildningen erhålls ett intyg som Första Hjälpare.

Kursprogrammet som har utvecklats i Australien har översatts till många språk och är
internationellt prövat och utvärderat. I Sverige har Nationellt Centrum för suicidforskning och
prevention för psykisk ohälsa, NASP  översatt programmet och utbildar dess
instruktörer.

För mer information, prisuppgifter och datum för Första Hjälpen utbildningen vid Psykisk Ohälsa, läs mer här.

/Instruktör i Uppsala med omnejd är bl.a Jouanita Törnström & Veronica Malm
(Vi reser även över hela landet).

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.