Vi som arbetar

Här kan du läsa mer om oss som nu arbetar inom projektet

 

Anna-Maria Lundberg

Min väg fram till Forum för Brukarinflytande är lång. Jag har en erfarenhet som närmast anhörig till en mamma med bipolär diagnos och egen erfarenhet av psykisk ohälsa från tonårsåldern, med oro, smärtor, depression och utmattning. Jag arbetade på Uppsala Universitets personalavdelning och efter 1,5 års sjukskrivning gjordes 2002 en utredning kring möjliga vägar åter i arbete. Det resulterade i utbildningar till Friskvårds- och stressterapeut samt Taktil massör kombinerat med psykoterapi. Jag kom åter i arbete hos Riksföreningen Balans, för patienter och anhöriga vid affektiva sjukdomar. Vi startade en lokalförening i Uppsala och jag valdes till ordförande i den och i Riksföreningen vilket innebar nära samverkan med NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) både lokalt och nationellt.

År 2009 anställdes jag som Verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala. En arbetsuppgift bland andra var att utveckla verksamhet för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga och att samarbeta med deras organisationer. Jag fortsatte som ordförande i Balans Uppsala, föreläste om psykisk ohälsa och anhörigskap samt utbildade cirkelledare inom NSPHs studiematerial, Din egen makt, Med starkare röst och Din egen berättelse. Petra Rohrer var en av dessa cirkelledare. År 2013 anställdes hon som projektledare i samverkan med Regionförbundet för RIM-projektet Brukarmedverkan Beroende. Jag var hennes handledare.

I projektgruppen för RIM diskuterade vi mycket kring brukarorganisationernas ojämlika situation och svårighet att svara upp till efterfrågan på brukarrepresentanter. Utifrån den diskussionen började tanken på Forum för Brukarinflytande. Och nu är vi här och det känns fantastiskt! Vi hoppas kunna göra mycket för att utveckla brukarinflytandet i Uppsala län. Jag arbetar 80 %.

Under 2017 och 2018 har PEER-utbildningen blivit ett allt större arbetsområde för mig, där är jag nu är såväl Utbildningsansvarig, Utbildare och Samordnare.

PS. Numera är jag ”bara” medlem i Balans, en stolt och ivrig påhejare. Tillsammans med Inhie Yang och Jan Friberg har jag gjort ett studiematerial kallat Balansmodellen – självhjälpsgrupper och anhöriggrupper anpassade för affektiva sjukdomar.


 

 


Anna Thalén

Jag är Anna och har fyller 49 år i sommar! Jag fick diagnosen Asperger syndrom när jag var 43 år. Det var jag själv som efterfrågade diagnos då livet var och hade alltid varit annorlunda och jobbigt. Mina erfarenheter av Asperger hade jag genom att min son fick samma diagnos redan när han var 4½ år. Det var jag själv som låg på all personal på dagis att det var något annorlunda med honom. Det som hände var att jag kände igen mig själv i hans sätt att vara och reagera. Jag är glad att han fick en tidig diagnos och att jag på så sätt kunnat arbeta med att lära honom och hjälpa honom hitta strategier i vardagen.

Med min egna diagnos kändes det som att jag äntligen hittade hem. Plötsligt hade jag en identitet och visste att jag var Anna med Asp inte Anna och alltid ”fel”. Jag har lärt mig att se mina styrkor, vad jag är bra på och vad jag behöver ändra för att orka en vardag, för hur vi än vrider och vänder är vårt samhälle idag inte anpassat i miljön för att det ska vara enklare för oss att vara med. Tyvärr är min erfarenhet att det är mycket rädsla och inneboende värderingar hos de som inte har diagnos. Man har svårt att sätta sig in i hur det kan vara för oss när vår funktionsnedsättning inte ”syns” utanpå.

Alla de år innan jag fick veta om min Asperger har jag drabbats av stress, ångest, panikångest, tvång, depression och utmattningsdepressioner. Detta blir en vardag när man hela tiden lever i en stress som aldrig hinner lägga sig så man kan återhämta sig.

Det jag tycker om att göra är att djupanalysera hur ”normala” människor är och tänker. Detta för att jag brinner för att hjälpa alla som hamnat i psykisk ohälsa pga av olika påfrestningar i sina liv. Genom att jag utbildat mig till pedagog i NPF och haft eget företag så har jag träffat många personer med diagnoser och som saknar kunskap om sitt eget fungerar och alltså hur de ska vara med och mot sig själva.

Forum för Brukarinflytande har jag träffat under de senaste två åren i olika sammanhang och blev glad när jag erbjöds en plats att arbeta som utvecklingsledare då det är precis det jag vill! Jag vill också höja värdet av att arbeta på en arbetsplats där ingen är ”normal” utan har sin egen historia och egna diagnos. Ett varmt öppet klimat där man kan prata om allt.

Inom Forum för Brukarinflytande har jag djupdykit i LSS lagstiftningen, samverkat med Hälsa & Habiliteringen, analyserat Uppsala kommun samt mycket mer. Jag arbetar numera 75 % och är Utvecklingsledare för brukarinflytande inom alla projektets områden. Mina styrka är analys och strategi.

Jag utbildar i Bemötande och olika funktionssätt samt mötet med brukaren i PEER Support-utbildningen.

Mitt mål är att ge kunskap åt både verksamheter och personer med olika funktionsnedsättningar. Min vision är att alla ska kunna få vara den dom är och få hjälp med att komma underfund med sig själv och sitt fungerande oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte!


Jouanita Törnström – kan ställa upp som konsult hos oss

Jag heter Jouanita och är 40+, gift 2-barnsmamma och matte till 2 katter samt 4 kaniner. Jag bor i enplansvilla i Örsundsbro. För mig i mitt liv är återhämtning mycket viktigt och något som vi alla mer bör ta tillvara på för att orka leva livet och må bra. Mitt växthus är min återhämtningsoas.

Min huvudsakliga roll hos Forum för Brukarinflytande är bland annat att ansvara för uppdatering och utveckling av forumets hemsida och nyhetsbrev samt att synliggöra forumet i främst sociala media. Jag jobbar här med detta härliga gäng sedan februari 2016 på deltid. Övriga tid spenderar jag som egen företagare då jag jobbar som Återhämtningskonsult inom psykiatri med i huvudsak föreläsningar och kurser inom psykisk ohälsa. I företaget samarbetar jag bl.a med Hjärnkoll Uppsala, Läkarprogrammet på Uppsala universitet, Riksföreningen Attention i Stockholm, SeSam Uppsala län mfl.  Jag jobbar även som deltidsarbetare för RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) i Stockholm, där jag i nuläget jobbar som Utbildningsadmnistratör och som kursledare med deras kurs i Bättre bemötande, Återhämtningsinriktat arbetssätt samt Brukarinflytande/Empowerment.

Jag utbildar i Psykisk ohälsas olika ansikten, Att samtal med någon som inte orkar leva och Återhämtning inom PEER Support-utbildningen.

Jag har en dubbelkompetens som brukarerfaren och som personal. Insjuknade i tonåren med ångest, depression och ätstörning och 10 år senare vid 27-års åldern fick jag diagnosen Borderline personlighetsstörning. Jag har akademisk utbildning då jag i grund och botten är utbildad sjuksköterska med vidareutbildning i medicin/kirurgi och psykiatri. År 2004 kom jag ut med min första självbiografi om erfarenheterna av att ha varit sjuk i psykisk ohälsa och det ledde sedmera till åtskilliga föresläsningar och utifrån egen erfarenheter och om vad som hjälpte mig till att jag idag är den jag är och Vågade säga Ja till Livet. Jag brinner för mitt arbete idag inom brukarverksamheten och ser det som mitt kall, och tycker detta är en så oerhört viktig kompetens som hela vårt svenska samhället mer måste ta tillvara på från många andra av oss brukare/patienter. Vår erfarenhet av livet och erfarenheterna med psykisk ohälsa ger andra HOPP, KUNSKAP och MÖJLIGHETER! 

 

Laila Blideskog – har flyttat till Vilhelmina!!

Mitt namn är Laila Blideskog och både min man sedan snart 30 år tillbaka och våra barn (som nu är över 20 år gamla) har olika diagnoser inom NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Jag har stor erfarenhet som anhörig när det gäller olika NPF-diagnoser, samt samsjuklighet, då det finns både i min närmaste familj och i släkten. Jag sitter med i styrelsen för Attention Uppsala och ansvarar också för föreningens anhörigträffar.

Forum för Brukarinflytande arbetar jag 60% som utvecklingsledare för brukarinflytande inom alla projektets områden men med speciellt fokus på området neuropsykiatri barn och unga vuxna. Min styrka är vetenskapliga studier, statistik och att skriva rapporter. Tillsammans med Anna Thalén har jag skrivit rapporten från Inflytande på plats på Uppsalas Hälsa och Habilitering. Hösten 2018 väntar rapportskrivning från Inflytande på plats från Socialtjänsten Barn och unga.

Jag utbildar i Lågaffektivt bemötande, olika funktionssätt och samtalsmetodik.

Jag är beteendevetare inom psykologi och handikappsvetenskap och älskar att ta reda på hur olika människor fungerar, tänker samt vad som driver dem.

Förutom mitt engagemang inom olika NPF-frågor och inom föreningen Attention Uppsala, är jag också aktiv i Huvuvärksföreningen Uppsala. Något som jag tycker är spännande är att en del vetenskapliga studier visat att fler personer med olika NPF-diagnoser också har huvudvärk och migrän, än vad människor i den ”vanliga” befolkningen har.

 

 

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.