Föreningen Hjärnkoll

hjärnkoll

Föreningen Hjärnkoll Uppsala län blev först i landet

Den regionala Föreningen Hjärnkoll i Uppsala län blev först i landet när den bildades den 17 november 2014. Den nya verksamheten planerades hela året och fick formell struktur redan under hösten 2014. 60 föreningar blev medlemmar när Uppsala läns brukarnätverk för NSPH (Nationell Samverkan för psykisk hälsa) och för beroendefrågor och samverkansorganet HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan) bestämde sig för att samarbeta om att förvalta Hjärnkoll. Samtidigt utrustades ett kontor i lokaler på Valegården alldeles söder om Centralstationen i Uppsala. Nu är föreningen arbetsgivare och har såväl anställda som volontärer och praktikanter i verksamheten. Föreläsningar och informationskampanjer går vidare och utvecklas i bra samarbete med föreningar, myndigheter och privata aktörer. Flera myndighetsrepresentanter och politiker i länet åtog sig att vara faddrar för den fortsatta Hjärnkollsverksamheten under ett uppsamlingsmöte med över 100 deltagare i oktober. Engagemanget har redan burit frukt i konkreta arrangemang. Hjärnkollarbetet i Uppsala län går vidare i ett öppet och positivt samarbetsklimat som lovar gott för framtiden.

Hjärnkoll har varit ett myndighetsprojekt i samarbete med lokala kampanjgrupper och brukarnätverken i NSPH.  Från 2015 ägs och organiseras Hjärnkoll nästan helt och hållet av brukarföreningar regionalt och förbund som är anslutna till NSPH. Statligt stöd kommer att finnas för arbetet även i framtiden. Hjärnkoll samarbetar med många olika aktörer i samhället för att sprida kunskap och påverka attityder. Hjärnkoll samlar in kunskap och utformar material och arbetssätt som stöttar attitydarbetet. Nationell Hjärnkollkampanjer med tydligt budskap och gemensamt arbetsmaterial stärker de lokala ambassadörernas röster.  Alla kampanjer och manifestationer bygger på kunskap och engagemang. På det viset kan Hjärnkoll skapa en bred och välgrundad värdegemenskap, för bättre attityder till personer som lever med psykisk ohälsa.

Hjärnkolls ambassadörer förändrar samhället

Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa. Genom att tala öppet och sprida kunskap kan vi göra något åt negativa attityder och diskriminering som drabbar många. Hjärnkolls över 300 attitydambassadörer i hela landet bryter tystnaden. De berättar om egna erfarenheter av psykisk ohälsa och vägen till ett gott liv. Det ger hopp åt många och tar udden av skuld- och skamkänslor som fortfarande finns kvar.

Att verka som attitydambassadör gör att man får unika erfarenheter av ett viktigt inre och yttre befrielsearbete. Attitydambassadörerna skapar en arena för hoppets berättelser, en praxis, en ny kultur i ord, bild och rörelse. Där får glömda och bortträngda erfarenheter mening och betydelse för samhällets framtida hälsa.

Attitydambassadörerna skapar ny kunskap och ger nytt värde åt människors erfarenheter. Ny kunskap om orsaker till ohälsa och hur vi kan återvinna hälsa i föreningsliv, vård och omsorg blir tillgänglig för många genom Hjärnkolls arbete.

Gilla oss på FaceBook

 

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.