FMN-Föreningen Mot Narkotika

FMN

FMN (Föräldraföreningen Mot Narkotika)

Är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden, länkorganisation vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga- föräldrar, syskon, kamrater samt övriga anhöriga.

Här kan du som anhörig till missbrukare hitta information och få råd. Du kan även kontakta oss för frågor, information och stöd. Vi ger dels enskilda samtal men även gruppsamtal där vi arbetar utifrån ett väl inarbetat självhjälpsprogram.

Vi förebygger genom information, föräldrasamverkan och genom samarbete med Uppsala kommun.

Så började det

FMN bildades år 1968, som en reaktion på det ökade narkotikamissbruket bland ungdomar och den sociala isolering som anhöriga till dem drabbas av. FMN-Uppsala startade 1982.

Idag  har FMN-rörelsen vuxit till ett nätverk av grupper över hela landet. Ett 30-tal lokalföreningar, kontaktgrupper och kontaktpersoner är anslutna till förbundet. Basen för FMN:s arbete är länkverksamhet för familjer med missbruksproblem, förebyggande insatser och drogpolitisk opinionsbildning. FMN är naturligtvis öppet för andra intresserade som vill arbeta mot narkotika.

Vad gör FMN?

Det socialkurativa arbetet utgör basen för FMN:s verksamhet. Behövande beställer tid och kommer till föreningen för samtal och rådgivning. Man kan komma ensam eller tillsammans med familjen men ALDRIG med missbrukaren. Det är viktigt att hela familjen, föräldrar, sambos och syskon, de som är missbrukarens nätverk, arbetar tillsammans för att bryta ett missbruk.

FMN syftar främst till att ge de anhöriga kunskap och styrka, vänskap och gemenskap, vilket är ett gott stöd för att kunna bryta ett pågående missbruk.

FMN:s ideologi

  • Missbruk är ingen sjukdom, men det orsakar ofta sjukdom.
  • Varje individ (således även missbrukare och kriminella) ändrar sitt beteende, när det med deras mått mätt finns tillräcklig anledning.
  • Det svåraste är inte att få missbrukaren att sluta missbruka. Det är mycket svårare att förmå hans/hennes sociala nätverk att ge anledning till detta, bl.a. genom att låta honom/henne ta de fulla konsekvenserna av sitt missbruk.
  • Nätverket måste omgående tydligt markera avståndstagande från missbruk – INGA DUBBLA BUDSKAP!
  • Upphöra med varje missriktad hjälpinsats, som bidrar till att göra fortsatt missbruk möjligt eller uthärdligt.
  • Första delmålet vid all missbruksbekämpning är drogfrihet- därefter är missbrukaren behandlingsbar.
  • Anhöriga kan däremot behandlas med stor framgång redan innan deras missbrukare är drogfri. Denne påverkas positivt, även om han/hon är frånvarande.
  • Den enda person DU direkt kan förändra- är DIG SJÄLV.
  • FMN kan inte hjälpa alla- bara dem, som vill hjälpa sig själva.

Anhörigstöd

Har du missbruksproblem i din närhet?

Tveka inte att ta kontakt med oss för att få tid för samtal och rådgivning!

Då du har gått i samtal/rådgivning några gånger har du också möjlighet att delta i vår självhjälpsgrupp tillsammans med andra anhöriga. Vår självhjälpsmodell bygger på mångårig erfarenhet och har visat sig vara en fungerande väg för familjer som vill bryta en anhörigs missbruk. När du kommer till oss så ger vi varandra, automatiskt, tystnadslöfte. Det gäller naturligtvis även i självhjälpsgruppen.

Självhjälpsgrupp

Vi erbjuder självhjälpsgrupp 2 gånger i månaden. Syftet med träffarna är att deltagarna skall få möjlighet att tillsammans med andra i en likartad livssituation (missbrukande anhörig) stödja varandra för att kunna gå vidare med sina egna liv. Ledarna för dessa möten följer ett utbildningsprogram som är utarbetat av anhöriga. Här bearbetas bl.a. skuld, skam, maktlöshet, rädsla, oro.  

 

Kontakta oss:

Adress: S:t Olofsgatan 35 1 tr
753 30 Uppsala
tel. 018-132350
e-post: info@fmnuppsala.se

Styrelse ordförande i föreningen:
Margareta Nyström

Kontoret är bemannat tisdag och onsdag 10.00-14.00
Ringer Du när kontoret inte är bemannat så kopplas Du automatiskt till vår jourtelefon, utan merkostnad för Dig. Möts Du av telefonsvarare, lämna bara ett meddelande så tar vi kontakt så snart som möjligt.

 

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.