Återhämtningsakademi – när blir det verklighet?

recovery

Vi har lagt ner ett stort arbete för att en Återhämtningsakademi ska finnas i hela länet i nära samverkan med föreningars och studieförbunds återhämtningsinriktade aktiviteter.

Region Uppsala har beslutat att införa Vägledda självhjälpsgrupper, men inte mycket händer på den fronten.

Återhämtningsakademin skulle också kunna vara en mycket värdefull arena för chefer och personal för utbildning i återhämtningsinriktat arbetssätt.

Arvsfondsprojektet Vox Vigors nättidning kommer att erbjuda samlad information om kurser och aktiviteter från hösten 2018, vilket är positivt.

Studiecirklar och aktiviteter som främjar återhämtning

Återhämtningsakademin har som mål är att samla kurser och aktiviteter till en gemensam studiekatalog/hemsida för att öka delaktighet, skapa förståelse och minska utanförskap. Återhämtningsakademin finns än så länge på träffpunkterna Tinget och Ymer i Uppsala men målet är ännu att Återhämtningsakademin ska finnas över hela länet i samverkan med träffpunkter, föreningar, studieförbund och Region Uppsalas Infotek.

Exempel på aktiviteter/studiecirklar

 • Min ekonomi
 • Alla kan surfa
 • Din egen makt
 • Din egen berättelse
 • Din rätt- en studiecirkel om antidiskriminering och mänskliga rättigheter
 • Djur som väg till återhämtning
 • Mindfulness
 • IMR (Illness Management and Recovery)
 • Coach Board Game (Personlig utveckling)
 • Hälsospåret, Hälsokörkortet
 • Balansmodellen

Bakgrund

Efter en förebild från London, England startades en Återhämtningsakademi i Uppsala 2012 av Uppsala kommun i samverkan med fd Regionförbundet och Utvecklingsenheten inom Landstingets, numera Region Uppsalas Psykiatridivision och Uppsala Universitet.

I Återhämtningsakademin ges/anordnas en mängd kurser och utbildningar som ökar kunskapen om och främjar återhämtning från psykiska sjukdomar/psykiska funktionsnedsättningar av olika arrangörer, så som anhörigföreningar, brukarföreningar, studieförbund, universitet, kommuner och landsting. Målsättningen med en Återhämtningsakademi är att samla alla kurser under en gemensam organisation, en studiekatalog/hemsida, för att synliggöra bredden och mångfalden, och göra alla kurser och återhämtningsinriktade aktiviteter tillgängliga för betydligt fler.

Återhämtningsakademin är tänkt att:

   • Samla alla kurser/aktiviteter och övriga insatser som främjar återhämtning under samma nav.
   • Stärka samverkan mellan huvudmän med brukaren i centrum.

Brukaren ska erbjudas samordnade, lättillgängliga och effektiva vård- och omsorgsinsatser som syftar till att öka funktionsförmågan, minska den kroppsliga ohälsan och förbättra delaktigheten i samhället genom t.ex. ökad sysselsättningsgrad. Att ha ett arbete är viktigt för att klara sin dagliga försörjning,men det handlar lika mycket om livskvalitet, om jämlikhet i levnadsvillkoren, om självbestämmande och möjligheten att känna sig behövd och delaktig i samhället.

Alla berörda brukar- och anhörigföreningar, universitet och studieförbund, länets kommuner och Region Uppsala inbjuds att medverka i uppbyggandet och utformandet av verksamheten.

Målgrupper

Alla som kan ha nytta av utbildningarna, brukare/patienter, anhöriga och personal från kommuner och landsting.

Det är betydelsefullt för att minska stigmatisering av personer med psykisk ohälsa.

Vill du veta mer om Återhämtningsakademin i Uppsala?

Kontakta:
Micael Lögde, verksamhetschef, Träffpunkter Socialpsykiatri, Uppsala kommun
018-7275611
e-post: micael.logde@uppsala.se

 

 

 

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.