Projektets syfte och mål från start

mal

 

Projektet utvecklade metoder för brukarinflytande, befintliga och nya, för patienter/brukare/anhöriga på individ-, verksamhets- och ledningsnivå inom verksamhetsområdena psykisk ohälsa, neuropsykiatri, samsjuklighet och lindrig utvecklingsstörning. Detta i samverkan med kommunala verksamheter och landstingsverksamheter i Uppsala län. De anställda i projektet har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller lindrig utvecklingsstörning, dvs har egenupplevd kompetens. Patient-, brukar- och anhörigföreningars kamratstödjande och återhämtningsinriktade verksamhet finns med som en naturlig del i vård och stöd i de verksamheter som projektet samverkar med. Det behöver ske strukturella förändringar som underlättar brukarinflytande i kommun- och landstingsverksamheter.

1) Befintliga former för brukarinflytande har utvecklats, nya former för brukarinflytande har prövats och värderats. (Läs mer om IPP, inflytande på plats, AICKO Familje- och individstöd och Peer support under fliken Brukarinflytande.)

2) Fler brukare och brukarorganisationer deltar i och har möjlighet att påverka planerings-, utvecklings- och analysarbete.

3) Det finns kunskap om brukarperspektiv och hur man främjar brukarinflytande på individ-, verksamhets- och systemnivå i de landstings- eller kommunala verksamheter som deltar i projektet.

4) De verksamheter som deltar i projektet har upparbetade kontakter med brukarrepresentanter

5) Ett nätverk för kontaktpersoner hos kommuner och landsting har etablerats. Kontaktpersonerna  fungerar som ambassadörer och lokala motorer för brukarinflytande inom sina respektive verksamheter.

Minst hälften av länets kommuner ska involveras i projektet. Minst en enskild verksamhet från varje målgrupp ska ingå i projektet. Minst 25 brukare ska ha varit aktiva i projektet och minst 100 brukare ska ha omfattats av projektet.

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.