Vårt fokus

Efter nära fyra års arbete i projektet har våra fokusområden kokat ner till dessa:

 • Individen i fokus behöver stärkas i alla verksamheter
 • Samverkan inom och mellan verksamheter med individen i fokus behöver tydliggöras – Vad?, Hur?  När?, Personalen famlar
 • Strategier och styrning på ledningsnivå är nödvändiga för brukarinflytande – men också alla med ”på tåget”, dvs personal, själverfarna och anhöriga
 • Vi har breddat målgruppen och talar nu om dolda funktionsnedsättningar, bestående eller tillfälliga pga kris, trauma mm
 • Information, delaktighet  och bemötande behöver vara i absoluta fokus såväl för själverfarna som personal
 • Kunskapen om kognitiva processer behöver öka markant

 

mindmap1

 

(2016) Vi har kommit fram till åtta områden att fokusera på utifrån projektets mål:

 • Samarbeta kommunala verksamheter och landstingsverksamheter i deras brukarinflytandearbete
 • Nya metoder för brukarinflytande utvecklas
 • Gamla metoder för brukarinflytande testas i nya miljöer
 • Fler engagerade brukare och personal
 • Höja föreningars medvetenheten om brukarinflytande
 • Höja verksamheters medvetenhet om brukarinflytande
 • Påverka strukturer – underlätta och möjliggöra brukarinflytande
 • Effekter det ”fjärde året” – det som blir bestående effekter av projektet

De verksamheter som vi nu under vårt sista projektår samverkar djupare med är:

 • Psykiatridivisionen (Inflytande på plats, Akergrupper, utveckling brukarråd, programråd depression och ångest)för elever i skolan (Enköping)
 • Akergrupp inom skolan, Kunskapsskolan Enköping, Attention Enköping
 • Omsorgsförvaltningen Uppsala kommun, dagliga verksamheter, Radio Fyris och boenden
 • Uppsala kommun socialpsykiatri, TIF, Träffpunkternas intresseförening
 • Utökad brukarmedverkan inom Hälsa & Habilitering, Region Uppsala, inklusive Infoteken
 • LSS-rådet i Uppsala kommun
 • Uppsala Stadsmissions verksamheter Mikaelsgården och Hantverksslussen som startar brukarråd

Vi ger information och råd om brukarinflytande och om föreningar, kommunala verksamheter, landstingsverksamheter, folkbildning mm såväl till enskilda som till föreningar och verksamheter och dess anställda och chefer.

Dessutom:

 • Vi föreläser om våra egna erfarenheter av psykisk ohälsa, neuropsykiatri och utvecklingsstörning och hur brukarinflytande har bidragit till återhämtning.
 • Vi sprider information om utbildninar som  ”Första hjälpen till psykisk hälsa”.
 • Vi stödjer BRiU Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län och flera av oss är utbildade brukarrevisioner.
 • Vi samarbetar med de Personliga ombuden i Uppsala.
 • Vi samarbetar även med HSO Uppsala län.

 

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.