Vårt fokus

 

mindmap1

Vi har kommit fram till åtta områden att fokusera på utifrån projektets mål:

 • Samarbeta kommunala verksamheter och landstingsverksamheter i deras brukarinflytandearbete
 • Nya metoder för brukarinflytande utvecklas
 • Gamla metoder för brukarinflytande testas i nya miljöer
 • Fler engagerade brukare och personal
 • Höja föreningars medvetenheten om brukarinflytande
 • Höja verksamheters medvetenhet om brukarinflytande
 • Påverka strukturer – underlätta och möjliggöra brukarinflytande
 • Effekter det ”fjärde året” – det som blir bestående effekter av projektet

De verksamheter som vi nu under vårt sista projektår samverkar djupare med är:

 • Psykiatridivisionen (Inflytande på plats, Akergrupper, utveckling brukarråd, programråd depression och ångest)för elever i skolan (Enköping)
 • Akergrupp inom skolan, Kunskapsskolan Enköping, Attention Enköping
 • Omsorgsförvaltningen Uppsala kommun, dagliga verksamheter, Radio Fyris och boenden
 • Uppsala kommun socialpsykiatri, TIF, Träffpunkternas intresseförening
 • Utökad brukarmedverkan inom Hälsa & Habilitering, Region Uppsala, inklusive Infoteken
 • LSS-rådet i Uppsala kommun
 • Uppsala Stadsmissions verksamheter Mikaelsgården och Hantverksslussen som startar brukarråd

Vi ger information och råd om brukarinflytande och om föreningar, kommunala verksamheter, landstingsverksamheter, folkbildning mm såväl till enskilda som till föreningar och verksamheter och dess anställda och chefer.

Dessutom:

 • Vi föreläser om våra egna erfarenheter av psykisk ohälsa, neuropsykiatri och utvecklingsstörning och hur brukarinflytande har bidragit till återhämtning.
 • Vi sprider information om utbildninar som  ”Första hjälpen till psykisk hälsa”.
 • Vi stödjer BRiU Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län och flera av oss är utbildade brukarrevisioner.
 • Vi samarbetar med de Personliga ombuden i Uppsala.
 • Vi samarbetar även med HSO Uppsala län.

 

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Utbilda dig till PEER supporter

Den 8 oktober startar vi en ny utbildning för blivande PEER supporters. Läs mer här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Rapport om Inflytande på plats. Klicka på bilden för att läsa rapporten!

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.