Om projektet

Projektets syfte är att visa på att brukarinflytande i olika former leder till kvalitetsutveckling av vård och stöd.

Vi verkar främst inom fyra områden:

Projektägare är Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län.

Övriga som står bakom projektet är Brukarnätverket NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) och före detta Regionförbundet, alla i Uppsala län.

Projektet pågår fram till 181231 och finansieras av Allmänna Arvsfonden

Vi arbetar för kvalitativt och strategiskt brukarinflytande i alla länets verksamheter inom kommun och region

Ämnesområde

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.