IVO – Inspektionen för vård och omsorg

 glasögon

IVO (Inspektionen för vård och omsorg), är en statlig myndighet.  De har tillsyn över landets hälso- och sjukvård och socialtjänst. Med tillsyn menas att IVO ser till att den vård och omsorg som man får i Sverige är säker, bra och att den följer lagar och regler.

IVO har tillsyn över:

  • Hälso- och sjukvård,
  • Hälso- och sjukvårdspersonal,
  • Omsorg inom socialtjänsten,
  • Verksamheter enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

IVO beslutar också om tillstånd för vissa verksamheter enligt socialtjänsten och LSS samt viss hälso- och sjukvård.

 

ivo

 

 

Ämnesområde

Utbilda dig till PEER supporter under 2019.

Våren 2019 startar vi en ny utbildning för blivande PEER supporters. Läs mer här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

PEER Support – en återhämtningsinsats!

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.