HSL (Hälso – och sjukvårdslagen)

Hälso – och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763)

Hälso- och sjukvårdslagen omfattar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvård hör även sjuktransporter och att ta hand om avlidna personer.

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde.

Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall i första hand få vård.

Krav på hälso- och sjukvården

 • Hälso- och sjukvården ska skötas så att den uppfyller
  kraven på en god vård.
 • Hygien och trygghet är viktig för behandlingen
 • Den ska vara lätt att ta sig till
 • Bygga på respekt för patientens självbestämmande och
  integritet
 • Det ska vara bra kontakt mellan personal och patient
 • Den ska vara säker, så man blir lugnad som patient
 • Det ska finnas samordning till exempel SIP- Samordnad individuell plan

Så att man inte hamnar fel i vården eller glöms bort.

 

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.