Tillgänglighet

Tillgänglighet för den som har svårt att förstå – vad är det?

tillganglighet

Många vet vad som är tillgänglighet för den som har svårt att röra sig eller svårt att se. En dörröppnare för den som använder rullstol. Punktskrift för den som inte ser.

Kognitiv tillgänglighet är när man förstår, hittar och känner sig trygg.

 

Kognitiv tillgänglighet

Kognitiv kommer från ordet kognition. Kognition handlar om hur hjärnan arbetar. Hjärnan tar emot och tolkar det vi ser, hör och känner.

Det som hjärnan tar emot kommer vi ihåg en kort tid och en del av det sparas i långtidsminnet. Med hjärnans hjälp kan vi koncentrera oss och lösa problem. Vi kan använda språket och vi kan planera.

Den som har en utvecklingsstörning och har problem med kognitionen. Det betyder att man kan ha svårt att sortera ut vad som är viktigt och att komma ihåg. Även den som har psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk diagnos kan ha svårt med kognition.

Det tar också längre tid att förstå och en del saker förstår man aldrig.

Det finns olika grader av utvecklingsstörning och kognitiva funktionsnedsättningar, men alla människor kan utvecklas och lära sig nya saker, under hela livet.

Och det är inte bara med hjärnan som man lär sig saker. Känslorna hjälper också till. Det är lättare att komma ihåg saker som händer samtidigt som man blir glad, ledsen eller arg.

Motivation spelar roll, man lär sig bättre om man verkligen vill lära sig!

Ett mål vi har är att hitta lösningar så att den kognitiva tillgängligheten ökar i samhället och i synnerhet i situationer som har med inflytande och delaktighet att göra.

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.