Kognitiva hjälpmedel för alla

Vad innebär kognition och kognitivt stöd?

Kognitivt stöd är allt som gör det lättare att förstå, minnas, tänka, planera, välja och hantera tid.

Kognitivt stöd kan vara prylar och produkter, allt ifrån tekniskt avancerade apparater som datorer, anpassade datorprogram och styrsätt, till tekniskt enkla saker som färgad tejp och bilder av olika slag. Det kan också vara arbetssätt, attityder och förhållningssätt hos personer som har till uppgift att stödja personer med funktionsnedsättningar och/eller kognitiva svårigheter.

Syftet med kognitivt stöd är ökad självständighet, att kunna utföra vardagliga sysslor på egen hand, exempelvis laga mat, tvätta eller ringa.

Kognitivt stöd syftar också till att underlätta förståelsen och kontrollen över vad som händer i omgivningen, som att kunna planera, passa tider och förstå information.

Kognitivt stöd innebär hjälp att:

  • välja ut information
  • presentera information så att mottagaren förstår och kan använda den
  • göra information tillgänglig där den behövs och när den behövs

Du kan underlätta för personer med kognitiva svårigheter genom att prata tydligt,  konkret och gärna visa vad du menar genom att peka, använda bilder eller tecken.
Försök även att se till att de hjälpmedel personen vill ha och behöver finns tillgängliga samt att störande moment och ovidkommande intryck undviks.

Här hittar du rekommenderade appar som kan underlätta din vardag


Här nedan kan du ta del av Infotekets Visningstorg om ”Hjälpmedel för alla”.
Filmen är på 2 min 10 sek.

 Här nedan kan du ta del av Camillas goda erfarenheter av hjälpmedel och hur värdefullt detta är för att få en fungerande vardag.
Filmen är på 5 min 51 sek.

 

Ämnesområde

Utbilda dig till PEER supporter under 2019.

Våren 2019 startar vi en ny utbildning för blivande PEER supporters. Läs mer här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

PEER Support – en återhämtningsinsats!

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.