Föreläsning Mårten Jansson

Mårten Janssons (NSPH riks) föreläsning om brukarinflytande och brukarrevisioner

2018-02-20

Drakensalen i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler var fylld till brädden av brukarrepresentanter, brukarspecialister, personal, chefer och andra intresserade. Mårten Jansson gav deltagarna uppgift att diskutera nyttan av brukarinflytande för personal respektive brukare/patient.

Nytta med brukarinflytande för personal:

 • Brukaren/patienten följer gemensam planering bättre
 • Skapar bättre förtroende för personalen
 • En rikare upplevelse för personalen
 • Måluppfyllelse – vet att man gör rätt saker
 • Bättre kvalité
 • Bättre trivsel
 • ”Lagkänsla”- Öppenhet om hur vi jobbar, om vad som är svårt
 • Tidseffektivt
 • Ekonomieffektivt

Nytta med brukarinflytande för brukare/patient:

 • Blir lyssnad på
 • Får formulera sig
 • Förståelse och förtroende
 • Jag får bidra till vårdens utveckling
 • Mina behov i centrum
 • Egenmakt
 • Respekt för mina erfarenheter och kunskaper
 • Fel korrigeras snabbt
 • Löpande dialog

Brukarrevisioner

Arrangör för dagens arrangemang är BRiU, Brukarnas Revisionsbyrå i Uppsala län. Brukarrevison är ett starkt redskap för brukarinflytande på verksamhetsnivå. Med brukarrevision så börjas ett förändringsarbete. Brukarrevisorer intervjuar brukare/patienter om hur de uppfattar verksamheten. En rapport sammanställs också med förändringsförslag. Uppföljningsarbetet är viktigt. Ledning och föreningar bör involveras. Brukarrevisonens resultat bör också följas upp i brukarråd.

Mårten rådde brukarrevisorer och inte minst personal att oftare ställa frågor till brukare/patienter som:

 • Vad drömmer du om?
 • Är den här insatsen bra för dig? Hjälper det?

Sammanställt av Anna-Maria Lundberg, Forum för Brukarinflytande

Anna-Marias kommentar: IPP, Inflytande på plats är en utvidgad form av brukarrevision som kan användas i större verksamheter, som t ex Psykiatrins hus och Hälsa & Habilitering.

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.