BRiU Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län

Brukarrevision

Vad är Brukarrevision?

Brukarrevision är ett sätt att utveckla och förbättra verksamheter utifrån ett brukarperspektiv. En revision ger svar på vad användarna av en verksamhet (klienter/brukare/patienter) tycker fungerar bra eller mindre bra. Brukarrevisionerna skiljer sig från andra typer av undersökningar på så sätt att de som utför granskningen själva har erfarenhet av att använda verksamheter inom vård och stöd. Det innebär att personen som man träffar i brukarrevisionen själv har haft psykisk ohälsa, eller levt med beroende, eller är anhörig.

I vård och omsorg finns en inbyggd maktobalans. Det finns flera skäl till att öka brukarinflytandet inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård. Några av de skäl som nämns i litteraturen är att med ökat inflytande för brukare/patienter/klienter kan insatser bättre anpassas till brukarnas/ patienternas behov, vilket ger både ökad effektivitet och legitimitet för vård, service och stöd.

En extern granskning sätter igång processer där de berörda (personerna som får insatser och personal) ser på sin egen verksamhet på ett nytt sätt och brukarna/patienterna/klienterna ser möjligheter att påverka sin egen situation. Brukarstyrda brukarrevisioner tillför perspektiv som de professionella kanske inte ser. Uppsalamodellen bygger på metoden personliga intervjuer och har utvecklats av Regionförbundet Uppsala län. Brukarrevisorerna har fått utbildning i intervjuteknik, etik, lagstiftning, rapportskrivning.

Ett uppdrag startar med en dialog med företrädare för den verksamhet som vill få en brukarrevision genomförd: vilka frågeställningar har man, vilka områden vill man särskilt belysa? En grupp brukarrevisorer skapar tidsplan och intervjuunderlag som fastställs i samråd med verksamheten. Brukarrevisorerna bokar och genomför intervjuerna. Brukarrevisorerna bearbetar materialet för att skriva rapporten; bakgrundsfakta, upplägg, inledning, metod, analys och slutsats. Rapporten avpersonifieras och kvalitetsgranskas av Regionförbundets vetenskapliga handläggare. Resultaten återrapporteras i ett uppföljningsmöte för uppdragsgivaren och för de som har blivit intervjuade. Som brukarrevisor samarbetar man med, och utför granskningar hos verksamheter inom socialpsykiatri och missbruks-beroendevård. Uppdragsgivare är kommuner, landsting och privata aktörer.

Fördelar på individnivå med att vara brukarrevisor

Återhämtning: ”Du utför en meningsfull uppgift på din väg ut ur psykisk ohälsa/ missbruk-beroende.”

Fortbildning: ”Du får nya kunskaper i en utbildning som är lärorik.”

Egen erfarenhet:Din egen upplevelse blir värdefull i ett viktigt sammanhang.”

Bli förebild: Din återhämtning blir synlig för andra brukare/patienter/klienter och kan inge hopp.”

Få självförtroende: Du lär dig att utföra granskningar som kräver ett gott omdöme och eftertanke. Tillsammans med andra brukarrevisorer levererar du kvalitet och nytta.”


Brukarnas Revisionsbyrå

BRiU Brukarnas Revisionsbyrå i Uppsala län – håller på att byggas upp i Uppsala som en social organisation som erbjuder kvalificerade granskningar av professionella verksamheter. BRiU har redan hunnit med ett flertal brukarrevisioner i Uppsala län.

För att komma till BRiU:s hemsida

e-post: info@briu.se

 

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.