Akergrupper enligt Akermodellen


Akergrupp

Akermodellen är ett sätt att mötas i grupp för både patienter och anhöriga/närstående och har sitt ursprung från Akers sjukhus i Norge. Metoden bygger på Liv Hopens Helsepedagogik. Varje gruppträff utgår från anhörigas egna frågor. Teoretisk kunskap och erfarenhetskunskap väger lika mycket och det är de erfarna patienterna och de erfarna anhöriga som har den viktiga kunskapen om hur man kan bemästra vardagen, och som de kan förmedla till andra som lever i liknande situation.

Den profession som kan besvara frågorna blir inbjuden till varje träff. Det kan t.ex. vara läkare, psykolog, dietist eller någon utanför sjukhuset. Den patient eller anhörig som har stor erfarenhet av sjukdomen deltar varje gång och delar med sig av sin kunskap.

  • Lärande är något som sker inom individen.
  • Undervisning är något som utförs av någon annan.

Akergrupperna genomförs som studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län.

Läs mer här om Akergrupp i Uppsala som ett förbättrat anhörigsstöd.

Vill du veta om det finns Akergrupper för dig eller vill du ha hjälp att få igång en grupp?
Kontakta Christianne Simson på Region Uppsalas ledningskontor,
Telefon 018-6113251.


Litteraturtips

halsopedagogik-180h

Ett hälsopedagogiskt förhållningssätt är viktigt i arbetet med personer med sjukdom eller funktionsnedsättning och deras närstående. Tyvärr används inte kunskapen på bästa sätt idag. I denna bok kan du ta del av det centrala begreppet bemästrande som är kärnan i de strategier som patienter/ brukare med stöd av personalens förhållningssätt behöver utveckla för att få en bra livskvalité. Arbetet i Akergrupperna bygger på denna hälsopedagogik. Läs mer om boken ”Hälso-pedagogik för vårdare och brukare i samarbete” här.

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.