SIP – Samordnad Individuell Plan

En SIP (Samordnad Individuell Plan) gör det möjligt för brukaren/patienten att överblicka sin egen situation. Den sätter brukaren/patienten i centrum och möjliggör samarbete, anpassning av vård- och stödinsatser så att de passar brukaren/patienten.

SIP-film – på 3 minuter

Hur får man en SIP?

Vanligast är att den person som brukaren /patienten redan har kontakt med via kommunen eller landstinget föreslår att brukaren/patienten ska få en SIP, men det är brukaren/patienten själv som väljer om han/hon vill ha en sådan plan eller inte. Brukaren/patienten kan också själv be sin kontaktperson att kalla till ett gemensamt möte.

Brukaren/patienten har också rätt att säga nej till en SIP, för det är alltid brukaren/patienten som bestämmer hur han/hon vill ha det. Men även om brukaren/patienten säger nej till en sådan plan så ska han/hon ändå få den vård och det stöd som han/hon behöver.

Utbildning i SIP för dig som brukare/patient eller närstående.

Sedan något år tillbaka finns nu för dig som är brukare/patient eller närstående en workshop på 2-2.5 timmar där du har möjlighet att på ett enkelt sätt få ta del av vad SIP (Samordnad Individuell Plan) innebär och om dina rättigheter till ett ökat inflytande i din vård och behandling.


rehabresan_mindre

Klicka på bilden och ta del av rehabiliteringsprocessen som ska starta
så tidigt som möjligt, när en person är i behov av stöd och hjälp. Och hur viktigt detta
är när insatserna kommer från flera verksamheter och från huvudmännen kommun & landsting
och vikten av att samverkan fungerar så optimalt som möjligt
för bästa resultat.

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.