Rapporter om PEER SupportLadda ner: Utvärdering ”Försöksverksamhet med peer support i Stockholmsstads socialpsykiatri”


Ladda ner: Slutrapport ”Egen erfarenhet som unikt arbetsverktyg”


Sammanfattning av utvärdering av PEER Support inom Psykiatrin i Västra Götaland 

”Egen erfarenhet som ett unikt arbetsverktyg”

Av Jakob Wenzer, fil.dr i etnologi

 • Handledning av CEPI (Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser)
 • Utvärderingen är baserad på intervjuer med yrkesverksamma PEER Supportrar, övrig personal och chefer samt enkätfrågor till patienter

Utvärderingen har följt implementeringen hösten 2016 -december 2017


Effekter av PEER Support

Hos både PEER Supportrar och personal framträder en alltmer positiv inställning till möjligheterna för PEER Support som komplement till given vård.

Under projekttiden sker en stadig förskjutning mot en alltmer positiv inställning både till den egna avdelningens förmåga att arbeta återhämtningsorienterat liksom till återhämtning som sådan.

Att implementera PEER Support vid en vårdavdelning är en komplex process som behöver ta hänsyn till både patienter, PEER Supportrar, chefer och personal.

Arbetsuppgifterna och arbetsrollen

 • Initial oro för ex. att egen diagnos inte stämmer överens med avdelningens inriktning, men det visar sig att matchning med diagnos inte behövs.
 • Det som inledningsvis setts som sysslolöshet ses senare som tillgänglighet.
 • Med tiden framstår att aktiviteterna i sig inte var det viktiga. Det viktiga var i stället hur dessa aktiverade patienter och vilka samtal de skapade.
 • Över tid infinner sig en trygghet i rollen, en yrkesstolthet och kollegial trygghet.
 • Vikten av flera PEER Supportrar– ett återkommande tema.

Särskilda styrkor som omnämns

 • Samtal med en PEER Supporter har inte en förut bestämd agenda – det skapar förtroende.
 • Personal uttrycker att samarbetet inneburit ett nytt perspektiv och tillgång till mer information om patientens hälsoläge.
 • Intervjusvar anger exempel på minskade tvångsåtgärder och minskad vidbehovsmedicin.
 • Patienter har fått ökade möjligheter till aktivering.
 • Under perioden har ingen PS drabbats av några långtidssjukskrivningar eller lämnat sin anställning.
 • Både chefer, PEER Supportrar och personal uttrycker i den sista insamlingsomgången hur funktionen PEER Support borde finnas i alla typer av verksamheter.

 

PEER Supporterns kontakt med patienter

Personal, materialinsamlingsomgång 2

”Många patienter är egentligen jättesjuka men orkar på något sätt hålla ihop det ändå då de träffar personal. Upprätthåller fasaden, även om det inte skulle ha behövts. PEER Supportern närmar sig patienten på ett annat sätt och kan få information som kan förmedlas till personal på ett sätt som både är diskret och respektfullt mot patienten, men som ändå ger personalen en mer realistisk bild av patientens hälsoläge.”

Personalens kontakt med PEER Supportern

Personal, materialinsamlingsomgång 3

Intervjuaren: Vad behöver en personalgrupp veta innan de tar emot en PEER Supporter?

Personal 1: ”Att det bara varit en tillgång. Bara en komplettering som underlättat vårt arbete.”

Personal 2: ”Att de fördomar man kan ha, de som jag hade, är helt onödiga. Detta är något man kan använda sig av för att bredda sitt eget perspektiv. Det berikar personalgruppen.”

Personal 3: ”Det bästa sättet att introducera PEER Supportar att ta med någon från någon personal av de avdelningar som jobbat med det. ”

 

PEER Supporterns arbetsroll

Personal, materialinsamlingsomgång 3

”PEER Supportern är inte med i medicinering, i tvångsåtgärder, i andra känsliga situationer. Hen behöver inte rapportera allt hen hör, som övrig personal faktiskt måste. Hen är en som patienten vet inte kommer att utsätta vederbörande för något mot dess vilja; hen är en anställd goodcop. Vi andra blir bad cop. Men det är vi vare sig PEER Supportern finns eller ej, och jag tror att det är väldigt bra att det finns en goodcop ibland oss också. Hen slipper varje typ av myndighetsutövning, vilka vi måste hålla oss till. Arbetsterapeuten och kuratorn har också goodcop-funktioner, men hos PEER Supportern blir det mer renodlat. En kompis och personal på samma gång. ”

 

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.