PEER Support utbildning

    

Hur utbildningen till PEER Supporter ser ut

Första, tredje och femte veckan är studieveckor hos oss på Vaksalagatan 6, 3 tr. Andra och fjärde veckan är för reflektion, återhämtning och hemuppgifter. Utbildning och studiematerial är kostnadsfritt.

Urval till utbildning – Lämpligheten avgör!

Du som söker till utbildningen ska

 • Ha egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
 • Erfarenheter av att ha ”stångats” med myndigheter är en fördel.
 • Ska kunna dela med dig av dina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och återhämtning med andra.
 • Ska vara tillräckligt återhämtad från sin egen ohälsa för att kunna fungera som ett stöd för människor som befinner sig i en kris.
 • Ska kunna lyssna och reflektera över andra personers erfarenheter.
 • Bör ha erfarenhet av psykiatrisk vård eller annan behandling, exempelvis behandlingshem, psykiatrisk heldygnsvård, stödboende eller boendestöd.
 • Kommer att ingå i ett arbetslag inom psykiatrin, socialpsykiatrin eller habiliteringen.
 • Behöver ha som mål att arbeta minst 50 % (alltså minst 20 timmar i veckan).

Steg 1
Skicka in anmälan per mail – Berätta om dig själv, din erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning. Motivera varför du vill gå utbildningen och jobba med PEER Support.

Steg 2 Intervju med scenariofrågor

Exempel: Hur tror du att du skulle hantera frustration från patienten/brukaren, riktat mot dig? Eller ifrågasättande från personalen, riktat mot dig? Hur tror du att ditt mående skulle kunna påverkas av att arbeta i psykiatrin/socialpsykiatrin/habiliteringen?

Steg 3

 • Utbildningen – ett tillfälle att lära känna deltagarna ytterligare.
 • Utmanande övningar och ämnen.
 • Deltagarna får reflektera över sig själva i relation till arbetsrollen.
 • Uppföljning av deltagarnas processer.

Anmälan per mail i form av ett personligt brev

Vi behöver ett personligt brev per mail från var och en som vill ansöka till utbildningen där man berättar om sig själv, sina egna erfarenheter av psykisk, vändpunkter, återhämtning och hur man tror att man kommer att passa att arbeta som Peer Supporter. Vi kommer utifrån de breven välja ut personer att kalla till intervjuer.

Framgångsfaktorer för PEER Support-utbildning

 • Ett tydligt brukar-/patientperspektiv där egna erfarenheter delas från kursledare
 • Praktisk kunskap likväl som teoretisk (om modeller, terapier, avdelningar etc.)
 • Förståelse för verksamheterna och dess förutsättningar – NSPH, brukarrörelsen, sjukvården och kommunerna
 • Praktiska övningar, rollspel etc.
 • Kunskap förmedlas på individ-, verksamhets- och systemnivå
 • Erfarna föreläsare/utbildare
 • Kännedom om vad som är på gång i verksamheterna just nu
 • Värme och teambildning
 • Demokratibegrepp och föreningskunskap ska ingå i utbildning och samordning/handledning
 • Urvalsprocess för att bli antagen till utbildningen

Hur blir jag anställd som PEER Support? Det är verksamheter inom Psykiatri, Socialpsykiatri eller Habilitering som förväntas anställa. Det finns inga garantier för att man kommer att få en anställning. Vanligt är anställning med någon form av lönestöd.

Hur försörjer jag mig under utbildningen? Många av deltagarna har en pågående sjukersättning/sjukpension. Några av deltagarna får rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan. Några av deltagarna får ersättning från Arbetsförmedlingen.

 

Anmälan? Frågor?

Kontakta Utbildningsansvarig Anna-Maria Lundberg
anna-maria@brukarinflytande.se
eller via mobil 076-309 37 12 (oftast telefonsvarare, men ringer upp)Urval till utbildning – Lämpligheten avgör!

Du som söker till utbildningen

 • Ska ha egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
 • Erfarenheter av att ha ”stångats” med myndigheter är en fördel.
 • Ska kunna dela med dig av dina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och återhämtning med andra.
 • Ska vara tillräckligt återhämtad från sin egen ohälsa för att kunna fungera som ett stöd för människor som befinner sig i en kris.
 • Ska kunna lyssna och reflektera över andra personers erfarenheter.
 • Bör ha erfarenhet av psykiatrisk vård eller annan behandling, exempelvis behandlingshem, psykiatrisk heldygnsvård, stödboende eller boendestöd.
 • Kommer att ingå i ett arbetslag inom psykiatrin eller socialpsykiatrin.
 • Behöver ha som mål att arbeta minst 50 % (alltså minst 20 timmar i veckan).

Steg 1

Skicka in anmälan – Berätta om dig själv. Motivera varför du vill gå utbildning och jobba med PEER Support.

Steg 2 Intervju med scenariofrågor

Exempel: Hur tror du att du skulle hantera frustration och ilska från patienten/brukaren, riktat mot dig? Eller misstro från personalen, riktat mot dig?

Hur tror du att ditt mående skulle kunna påverkas av att arbeta i psykiatrin/socialpsykiatrin?

Steg 3

 • Utbildningen – ett tillfälle att lära känna deltagarna ytterligare.
 • Utmanande övningar och ämnen.
 • Deltagarna får reflektera över sig själva i relation till arbetsrollen.
 • Uppföljning av deltagarnas processer.

Anmäl dig via ett personligt brev före utsatt datum

Vi behöver ett personligt brev per mail före utsatt datum från var och en som vill ansöka till utbildningen där man berättar om sig själv, sina egna erfarenheter av psykisk, vändpunkter, återhämtning och hur man tror att man kommer att passa att arbeta som Peer Supporter. Vi kommer utifrån de breven välja ut personer att kalla till intervjuer, besked om man blivit antagen bör man få cirka en vecka senare.


Framgångsfaktorer

Ordentlig urvalsprocess

 • Ett tydligt brukar-/patientperspektiv där egna erfarenheter delas från kursledare
 • Praktisk kunskap likväl som teoretisk (om modeller, terapier, avdelningar etc.)
 • Förståelse för verksamheterna och dess förutsättningar – NSPH, brukarrörelsen, sjukvården och kommunerna
 • Praktiska övningar, rollspel etc.
 • Kunskap förmedlas på individ-, verksamhets- och systemnivå
 • Erfarna föreläsare/utbildare
 • Kännedom om vad som är på gång i verksamheterna just nu
 • Värme och teambuilding
 • Demokratibegrepp och föreningskunskap ska ingå i utbildning och samordning/handledning

 

Övriga information till dig som vill utbilda dig till Peer Support

Är du inskriven hos Arbetsförmedlingen? Hör med dem om något stöd kan vara aktuellt för dig eller din arbetsgivare i en eventuell anställning.

Här kan du läsa mer om Peer Support

Frågor? Kontakta utbildningsansvarig Anna-Maria Lundberg via mail
anna-maria@brukarinflytande.se
eller via mobil: 076-309 37 12

 

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.