PEER Support

PEER Support – en form av brukarinflytande med fokus på återhämtningsinriktat förhållningssätt

PEER Support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser.

PEER Supportens arbete utgår ifrån kamratstöd till brukare/patienter baserat på egna erfarenheter av återhämtning, egenmaktsutveckling och minskad självstigma. PEER Support kan arbeta i öppen-, och slutenvård likväl som inom socialpsykiatrisk verksamhet.

I varje län där PEER Supporters utbildas finns ett Utbildnings- och samordningsteam med anknytning till brukarrörelsen.

Det är i de verksamheter som visar intresse som implementeringen av PEER först sker. Personalen i de verksamheter där PEER Supporters ska börja arbeta får introduktionsutbildning i vad PEER Support är av Utbildnings- och samordningsteamet.

I verksamheten där PEER Supporten arbetar rekommenderas att ha bild på PEERen uppsatt samt flyer om var PEER innebär. Önskvärt är uppföljning av patienter efter utskrivning från slutenvård respektive öppenvård – lämna över till PEER i Socialpsykiatrin.

PEER Supportrarna träffar Samordnaren och Handledaren regelbundet (tätare i början) dels i grupp dels enskilt. Vid dessa träffar får PEERarna stöd i sin arbetsroll samt att lämnar information om eventuella systemfel hen uppmärksammat. Samordnaren och Handledaren lyfter vidare systemfel till brukarrörelsen för att tas upp i t ex brukarråd eller andra samverkansgrupper.

God implementering tar tid! 6-12 månader tar det ofta innan rollen satt sig.

Uppsala län fick i början av mars 2018 fått sina första PeerSupporters färdigutbildade och ett nytt gäng som ska utbildas börjar i maj månad.

Mer information kring PEER support

Vill du utbilda dig till PEER supporter? Eller känner du någon som skulle passa i rollen? Läs mer om vårens andra PEER supportutbildning här!

Läs mer här om NSPH:s nationella projekt PEER Support.

Ladda ner vårt informationsblad om PEER Support

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om PEER Support!

Ämnesområde

Utbilda dig till PEER supporter under 2019.

Våren 2019 startar vi en ny utbildning för blivande PEER supporters. Läs mer här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

PEER Support – en återhämtningsinsats!

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.