PEER Support


Ladda ner och skriv ut Informationsbroschyr om PEER Support

 

Detta bildspel kräver JavaScript.


PEER Support
– en form av brukarinflytande med fokus på återhämtningsinriktat förhållningssätt

PEER Support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser.

PEER Supportens arbete utgår ifrån kamratstöd till brukare/patienter baserat på egna erfarenheter av återhämtning, egenmaktsutveckling och minskad självstigma. PEER Support kan arbeta i öppen-, och slutenvård likväl som inom socialpsykiatrisk verksamhet.

I varje län där PEER Supporters utbildas finns ett Utbildnings- och samordningsteam med anknytning till brukarrörelsen.

Det är i de verksamheter som visar intresse som implementeringen av PEER först sker. Personalen i de verksamheter där PEER Supporters ska börja arbeta får introduktionsutbildning i vad PEER Support är av Utbildnings- och samordningsteamet.

I verksamheten där PEER Supporten arbetar rekommenderas att ha bild på PEERen uppsatt samt flyer om var PEER innebär. Önskvärt är uppföljning av patienter efter utskrivning från slutenvård respektive öppenvård – lämna över till PEER i Socialpsykiatrin.

PEER Supportrarna träffar Samordnaren och Handledaren regelbundet (tätare i början) dels i grupp dels enskilt. Vid dessa träffar får PEERarna stöd i sin arbetsroll samt att lämnar information om eventuella systemfel hen uppmärksammat. Samordnaren och Handledaren lyfter vidare systemfel till brukarrörelsen för att tas upp i t ex brukarråd eller andra samverkansgrupper.

God implementering tar tid! 6-12 månader tar det ofta innan rollen satt sig.

Vi har till nu utbildat 11 PEER Supporters varav två arbetar med att vara PEER inom Socialpsykiatrin, Zandra på träffpunkterna Tinget och Ymer i Uppsala och Pernilla på ett aktivitetshus i Haninge kommun. Några förbereder sig inför arbete och några har anställningar som t ex på BRiU, Brukarnas Revisionsbyrå och Hjärnkoll.

 

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.