Inflytande på plats, IPP

”Brukarinflytande ger kunskap som ger trygghet för personal och klienter”

Inflytande på plats, IPP, är en metod för brukarinflytande och verksamhetsutveckling vilken genomförs av arvfondsprojektet Forum för Brukarinflytande. Metoden har prövats och utvärderats i samarbete med Psykiatrins hus och Hälsa & habilitering i Uppsala under 2016 och 2017. Resultaten har visat på ett grundligt och effektivt sätt att utveckla sin verksamhet genom brukarinflytande. Verksamheten får aktuell, genuin och ärlig information om hur den fungerar till alla nivåer i sin organisation, dvs lednings- verksamhets- och personalnivåer. Maj – september 2018 genomförs IPP inom Socialtjänst Barn och unga, Uppsala kommun.

IPP bygger på att den utförs av personer med funktionsvariationer (kognitiva i första hand) och egen erfarenhet av kontakter med olika myndigheter och verksamheter. Detta för att undvika motståndet till att ärligt besvara frågor från verksamhetspersonal (maktposition) eller inhyrda konsulter (avsaknad av bemötandekompetens).

IPP har till uppgift att hjälpa en verksamhet att inhämta information och synpunkter från alla som besöker verksamheten, inklusive personal som arbetar på stället. Kärnan i metoden är då att “brukare möter brukare”. Detta är av stor vikt då man i mötet med besökaren inte utgör något hot och inte innehar någon maktposition, utan kommunikationen vilar på tillit och jämlikhet.

Synpunkterna inhämtas genom en enkel frågeställning i mötet med besökaren. Vad tycker du är bra med X verksamhet? Vad tycker du är dåligt med X verksamhet? Vad skulle du vilja förbättra? Något annat? Samtalslängden varierar mellan en minut och upp till en halvtimme. Glada samtal till känslofyllda med gråt och frustration. Allt är tillåtet och vi som genomför IPP är kunniga i att bemöta och omhänderta olika funktionssätt.

Varannan vecka sammanfattas de synpunkter som vi fått in och mejlas till vår kontaktperson inom verksamheten. Om det inkommer information av allvarligare art som vi bedömer behövs åtgärdas omgående kontaktar vi den kontaktperson vi har och informerar om vad som hänt.

Idén växte fram genom att det fanns ett stort behov för verksamheter av att ”nå fram till brukarinflytande” för klienter/brukare/patienter som har kontakt med vård/stöd eller andra myndigheter. Vår erfarenhet från patient- och anhörigföreningar är att dessa synpunkter sällan kommer fram pga bristande tillit, låga energinivåer och kognitiva svårigheter.

Under tiden vi arbetar på plats bjuder vi på kaffe, te och kaka. Detta för att en kopp kaffe inbjuder till samtal. Vi i Sverige fikar och skapar sociala relationer på detta sätt. Vi har sett att när vi själva häller upp en kopp kaffe är det ännu enklare att någon besökare lockas att komma fram och be om en kopp och man har en orsak att börja prata med varandra.

IPP genomförs 2-2-2-2 vilket betyder under en period av två månader, två gånger i veckan, i två timmar med två personer på plats att ta emot synpunkterna. Därefter analyseras materialet och sammanställs i en rapport där resultatet och förslag på lösningar presenteras. Ibland behöver verksamheten en längre period som vi finns på plats, vilket gör att tiden kan förlängas till t ex 3 månader. Vi bestämmer tillsammans med verksamheten om vad som är lämpligast för just deras verksamhet.

Svaren från besökare och personal är anonyma men vi ser gärna att synpunkterna om möjligt kan sammanfattas till rätt avdelning och ansvariga chefer.

Metoden kan användas av alla verksamheter som på något sätt arbetar med människor!

IPP ger grundlig information om hur den egna verksamheten fungerar jämfört med hur man som ledning och personal ”tror” att den fungerar. Det betyder att man som verksamhet behöver vara mottaglig för att möta varierande information, bra som dålig. IPP riktar också strålkastaren till de värderingar och attityder som finns till t ex bemötande och förhållningssätt gentemot klienter/brukare/patienter. Ett gemensamt salutogent förhållningssätt i verksamheten ger goda möjligheter för medarbetare att utvecklas och stärkas i sin arbetsroll.

Vad händer efter en IPP?

När vi sammanställt och skrivit rapport så kommer vi även att ha gett förslag på förändringar och olika sätt att utveckla verksamheten gällande brukarinflytande, bemötande och kommunikation. Vi kan erbjuda utbildning, föreläsningar och fokusgrupper kring frågor som det behöver ”borras” djupare i.

Resultatet redovisas för er verksamhetsledning och för personal enligt era önskemål. Man kan välja att göra redovisningen för personal och övriga intressenter där vi från Forum för Brukarinflytande berättar om resultaten i rapporten och ni om möjliga åtgärder som rapporten pekar mot.

Forum för Brukarinflytande är ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden fram till 181231. Huvudman för projektet är Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län. Medsökande i projektet är Brukarnätverket NSPH Uppsala län, FUB – Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna Uppsala län samt Regionförbundet Uppsala län (som numera ingår i Region Uppsala).

Forum för Brukarinflytande arbetar för att fortsatt kunna erbjuda IPP och andra tjänster såsom PEER Support, Brukarspecialister och Utbildningar till verksamheter via ett IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap med Region Uppsala och länets kommuner.

 

Anna Thalén, Utvecklingsledare

Anna-Maria Lundberg, Projektledare

Läs artikeln ”Patienter inom psykiatrin har fått nytt dialogforum” som du hittar här.

Ladda ner vårt informationsblad om IPP.


Ta del av våra IPP-rapporter

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.