Att ge ordet och lämna plats

Att ge ordet och lämna plats är en vägledning från Socialstyrelsen som i första hand riktar sig  till personal inom socialtjänsten, psykiatrin samt missbruks- och beroendevården, men kan med fördel också användas av brukarorganisationer.

Ge ordet och lämna plats

Ladda ner Att ge ordet och lämna plats som pdf-fil

Vad innebär vägledningen?

Vägledningen behandlar medverkan och inflytande på både individnivå som verksamhets- och systemnivå. I vägledningen redogörs också för den lagstiftning som finns om brukarnas rättigheter samt vilka organisatoriska och strukturella förutsättningar som underlättar deras medverkan och inflytande.

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik bygger på kunskap från tre källor: forskningen, praktiken och brukaren. Brukarmedverkan och inflytande är en viktig del av en evidensbaserad vård och omsorg.

De anhörigas rättigheter

Begreppet brukarmedverkan omfattar ofta också anhöriga. Anhöriga kan enligt 5 kap. 10§ i socialtjänstlagen, SoL, få insatser av socialtjänsten för att vårda och stödja en närstående. I denna vägledning är det brukarnas medverkan och inflytande som är i fokus. Däremot måste vissa personer som får insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården få stöd från anhöriga/närstående för att kunna utöva sitt brukarinflytande.

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.