Integrerade beroendemottagningar

RIM

Bakgrund

I december 2014 beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att inrätta två integrerade beroendemottagningar i Uppsala län, i Enköping och Tierp. Bakgrunden till beslutet var landstingets översyn av missbruks-och beroendevården i länet där frågan om inrättning av integrerade mottagningar lyftes fram som ett prioriterat utvecklingsområde.  I de integrerade mottagningarna finns personal från både landsting och kommun. Således finns kompetens inom både vård och behandling, läkemedelsstöd kan erbjudas tillsammans med psykosociala insatser och/eller behandling.

Uppdraget

Uppdraget för en integrerad mottagning är att erbjuda personer, som är över 18 år och som är bosatta i Enköpings och Tierps kommun, som har ett beroendetillstånd och behov av samtidiga insatser från landsting och kommun en psykosocial och medicinsk vård och behandling. Angränsande kommuner har tillgång till mottagningen, dock enbart hälso- och sjukvårdsdelen. Den integrerade mottagningen ska också ha ett samarbete med primärvården i respektive kommun.

Uppdraget för mobil specialistsjuksköterska med beroendekompetens är att vara en länk mellan primärvård, kommun och specialistsjukvård, beroendemedicin, i länets övriga kommuner.

Fördelning av beroendemedicinsk kompetens i länet

Enköpings Kommun

Den integrerade mottagningen i Enköpings kommun ska samarbeta med kommun och primärvård, samt medverka i den lokala RIM-gruppen. Specialistsjuksköterskor från integrerad mottagning kommer även att ha mottagningsverksamhet på vårdcentral.

Knivsta Kommun

Mobil specialistsjuksköterska i länet, mottagning på vårdcentral som delas av en offentlig och en privat aktör. Samarbete med kommun samt deltagande i den lokala RIM-gruppen.

Heby Kommun

Mobil specialistsjuksköterska i länet, har mottagning på vårdcentraler enligt nedan. Samarbete med kommun samt deltagande i den lokala RIM-gruppen.

  • VC Östervåla
  • VC Heby

Håbo Kommun

I Bålsta, Håbo kommun, finns det en beroendemottagning som har ett bra samarbete med kommunen, det samarbetet kvarstår. Mobil specialistsjuksköterska i länet som har mottagning på vårdcentral samt som deltar i den lokala RIM-gruppen.

Uppsala Kommun

Uppsala Kommun har en geografisk närhet till beroendemedicinska mottagningen på Akademiska sjukhuset, varför behovet av närhet till beroendekompetens inte är lika angeläget. Mobil beroendesjuksköterska i länet, som till en början kommer att ha mottagning på en vårdcentral i kommunen. Framledes kan diskuteras att utvidga samarbete med andra vårdcentraler i Uppsala kommun. Närvaro på vårdcentral beror på patientunderlag.

  • VC Knutby.
  • Ev. upprätta samarbete med några vårdcentraler i Uppsala.

Tierps Kommun

Den integrerade mottagningen i Tierps kommun samarbetar med kommun och primärvård, samt medverkar i den lokala RIM-gruppen. Specialistsjuksköterskor från den integrerade mottagningen tar över den mobila specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter i kommunen och har mottagningsverksamhet på vårdcentral om behov finns.

Älvkarleby Kommun

Mobil specialistsjuksköterska i länet som har mottagning på vårdcentral samt samarbete med kommun, deltar även i den lokala RIM-gruppen.

  • VC Skutskär.

Östhammars Kommun

Mobil specialistsjuksköterska i länet som har mottagning på vårdcentral samt samarbete med kommun, deltar i den lokala RIM-gruppen. Närvaro på vårdcentral beror på patientunderlag.

  • VC Öregrund.
  • VC Östhammar.
  • VC Österbybruk.
  • VC Alunda.
  • VC Gimo.

Beroendemedicinskt länsteam

Avdelningschef
Jenny Marteleur
Tfn:018-6112146

Läkare
Tobias Erisson
Karin Stolare
Tfn:018-6112100

Integrerad mottagning Enköping

Tor Stolpe,
Tfn:070-6156300

Liz Wahlman
Tfn:076-4953042

Integrerad mottagning Tierp

Marjo Hakulinen
Sofia Lindblad
Tfn:018-6112100

Mobil beroendesjuksköterska Norr

Michaela Bohlin
Tfn:076-4961365

Mobil beroendesjuksköterska Söder

Karin Norup
Tfn:070-6154700

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.