Lifering

Lifering- En sekulär självhjälpsmetod för Nykterhet och Drogfrihet.

Om Liferings filosofi, hur den skiljer sig från andra självhjälpsgrupper, samt hur man kan göra för att starta, leda och organisera möten.

Lifering är ett fristående nätverk av självhjälpsgrupper som leds av mötesledare med egen bakgrund i missbruk. Lifering vänder sig till alla som vill bli, och fortsätta, hålla sig nyktra och drogfria och stämmer väl överens med behandlingar som använder kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).

Lars har sedan 2008 hållit ett eget Lifering-möte i Stockholm.

Han har de senaste tre åren också delvis arbetat med ett projekt som syftar till att sprida Lifering runt om i Sverige. Projektet är i slutfasen och kommer att avslutas under hösten 2016.Däremot kommer Lifering leva vidare på ideell grund. Lifering kommer då att ha kortare informations- och utbildningsinsatser för blivande mötesledare och en intresserad allmänhet.

Lars Bergström, leg.psykolog, medlem och mötesledare i Lifering. Lars har sedan många år varit nykter och drogfri med hjälp av medlemskap och självhjälpsgrupper.

Kort information om Lifering:

  • Kraften att bli drogfri ligger hos individen själv.
  • Önskan att sluta dricka eller ta droger är det enda kravet för at bli medlem i lifeRing.
  • Du är alltså inte tvungen att etikettera dig själv som ”alkoholist” eller ”narkoman” för att få deltaga.
  • LifeRing är en fristående, icke-vinstdrivande och demokratiskt styrd organisation som grundades i USA 1966.