Brukarråd

 Brukarråd

Vad är ett brukarråd?

Ett brukarråd är ett möte mellan personal/chefer för en verksamhet och personer med egen erfarenhet för att förbättra en verksamhet. I ett brukarråd gör man upp en dagordning med frågor som man vill diskutera tillsammans och ofta utser man även en person som skriver minnesanteckningar.

Brukarråden träffas olika ofta – vanligtvis träffas vi varje månad, men ibland 2 gånger per termin.

Brukarrådets syfte

Ett brukarråd syftar till att förbättra/förändra en verksamhet eller en mottagning/avdelning. Ett annat viktigt syfte är att personer som har egen erfarenhet av verksamheten/mottagningen ska få mer inflytande/vara med påverka och vara mer delaktiga i beslut som fattas.

Att personer med egen erfarenhet och personal/chefer samarbetar kring förbättringsfrågor är brukarrådets huvudsyfte.

Man kan sitta i brukarrådet för att man deltar i verksamheten det gäller eller att man vald brukarrepresentant för en förening.

Brukarråd som finns i Uppsala län idag

  • Verksamhetsområde Psykiatri.
  • Beroende- och Neuropsykiatri.
  • Psykos- och rättspsykiatri.
  • Affektiva mottagningen i Psykiatrins hus.
  • Kärnan i Knivsta. Läs vår utvärdering av arbetet med dem här.
  • Vård och omsorg Uppsala kommun, boende och daglig verksamhet inom LSS. Se Uppsala kommuns hemsida här.
  • Mikaelsgården, Stadsmissionen
  • Hantverksslussen, Stadsmissionen

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.