Brukarinflytandesamordnare

BISAM
BISAM står för BrukarInflytandeSAMordnare. Målgruppen för BISAM är personer med psykisk ohälsa. En BISAM arbetar på uppdrag av föreningar, kommuner, landsting eller privata företag.

Inflytandesamordnare är ett verktyg för utveckling av demokratiska metoder och är en möjliggörare av ökat inflytande för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Samordnarna i landet arbetar på olika sätt utifrån de förutsättningar som finns på orten.

Den gemensamma plattformen är att BISAM

  • arbetar på uppdrag av föreningar, kommuner, landsting eller privata företag.
  • främjar metodutveckling för ökat inflytande genom t.ex. brukarrevision och demokratiska mötesformer.
  • arbetar för utveckling, utbildning och dialog i bemötande- och andra inflytandefrågor.
  • skapar olika forum och förutsättningar för att starta processer kring ökat inflytande genom att vara igångsättare och möjliggörare.
  • Samverkar med lokala och nationella aktörer på alla nivåer, även den politiska.

Exempel på uppgifter som Inflytandesamordnare i landet har är att leda Inflytanderåd/brukarråd, leda demokratimöten, patient- och närståendeforum, föreläsa och utbilda i inflytandefrågor, leda samtalsgrupper, studiecirklar och samordna brukarrevisioner.

Källa: BISAM Inflytandesamordnare Jönköping Lotta Klasén


BISAM – Pia Röjdeby

Pia
Pia RöjdebyBrukarinflytandesamordnare BISAM
Psykiatrin på Akademiska sjukhuset, Uppsala län

Vi känner pulsen på Pia Röjdeby…

Pia Röjdeby har jobbat som BISAM i Uppsala under några år. Arbetet innebär att utgöra en länk mellan verksamhetsområdet psykiatrin och patienterna/brukarna. Pia arbetar med att samordna patienter/brukares inflytande och delaktighet på olika nivåer: individ- verksamhets- och organisationsnivå. Tillsammans med patienter/brukare, närstående och personal, i tex brukarråd, arbetar de för en förbättrad vård. Viktiga ämnen att jobba inom är ett gott bemötande, att personalen har ett återhämtningsinriktat arbetssätt, god tillgänglighet m.m. Det är ett väldigt omväxlande arbete. ”Jag är lite spindeln i nätet och sammankopplar bl. a personer från brukare och personal inför olika samarbeten, och jag medverkar i olika möten och för fram brukarperspektivet, berättar Pia.”
Pia förmedelar även information om olika aktiviteter för målgruppen som hon arbetar med.

Pias möjlighet att vara med och påverka så att patienter/brukare och närstående blir lyssnade på, får mer inflytande och att gemensamt arbetar för så god och säker vård som möjligt, är en av de många anledningarna till att Pia tackade ja att jobba som BISAM! Att det leder till att den enskilda människan får en vård som stöttar dem i att nå självkänsla, självförtroende och att hitta strategier för att leva ett så gott liv som möjligt trots eventuella svårigheter, är otroligt viktigt tycker hon.

Det finns många fördelar i jobbet som BISAM, berättar Pia Röjdeby. Egenskapen att själv ha varit patient i psykiatrin i över 30 år, med diagnosen bipolär och ADHD samt med ett anhörigperspektiv är till stor fördel i arbetet. Att även har arbetat i den somatiska vården så gott som hela sitt yrkesverksamma liv är för Pia ett stort plus. Pia har även gått skötarutbildningen och har på så sätt perspektiv som personal, anhörig och patient. Intresset för psykiatrin, psykologi och personlig utveckling har alltid funnits med. Pia berättar… ”efter att ha varit sjukskriven i sju år var jag med och startade Föreningen Balans Uppsala län. Det var början till mitt engagemang i brukarrörelsen med andra föreningar. Jag började föreläsa om hur det var för mig att leva med min diagnos. Gick från att ha känt skam till att våga gå ut öppet med min diagnos. Idag känner jag mig trygg i mig själv och i min diagnos. Jag bara älskar mitt arbete! Det händer alltid något nytt. Jag träffar mycket människor och jag känner att jag får nya erfarenheter varje dag. Jag har verkligen hittat det arbete som var meningen för mig!”

  • Har du frågor om BISAM?
  • Har du frågor som rör psykiatrin och inflytande?
  • Vill du komma i kontakt med Pia?
Brukarinflytandesamordnare
Verksamhetsområde Psykiatri administration
Akademiska sjukhuset ing 10, entréplan
751 85 Uppsala
076 724 89 75
Pia arbetar oftast måndag – onsdag

 

 

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.