Att vara brukarrepresentant

Brukarrepresentant

Att företräda och att informera

Att vara en person med egen erfarenhet innebär att man använder sina egna erfarenheter som patient/brukare/klient eller anhörig/närstående för att vara med och påverka hur stöd ges i vård och omsorg.

Det betyder också att man informerar och företräder en grupp människor som inte har möjlighet att göra sin röst hörd. Man är också en förebild för andra och man inger hopp om att man kan må bättre om man får rätt vård och stöd.

Idag efterfrågas brukarnas/patienternas/klienternas och de anhörigas/närståendes kunskaper och erfarenheter allt mer och de som idag arbetar som representanter/informatörer räcker inte till.
Vi behöver bli många fler!

Vad innebär det att vara brukarrepresentant?

När man representerar/informerar för man andras talan i särskilda frågor. Det vanligaste är att man är medlem i en förening och att man av den föreningen blir vald att visa vad föreningen tycker i vissa sammanhang. Men man kan också informera/representera utan att tillhöra en förening.

När man har blivit utsedd att representera/ informera/ föra någons talan så är det några saker man speciellt bör tänka på:

  • Du talar i första hand för en grupp människor och inte för dig själv eller för att föra fram dina egna åsikter.
  • Du har rätt till stöd från gruppen och du frågar vad föreningen tycker i olika frågor. När du informerar/representerar har du också ett ansvar att  hålla gruppen/föreningen informerad om hur det har gått.
  • Du bör arbeta för att många fler ska kunna representera/ informera. Fler personer tillsammans blir starkare än en ensam person.

När kan man representera/informera/föra en grupps talan?

  • När man vill få vara med och bestämma över det stöd som ges i vård och omsorg.
  • När man samarbetar med andra föreningar och/eller deltar i möten då man träffar företrädare/representanter för vården, olika myndigheter med flera.

Behöver man vara medlem i en förening för att kunna representera/informera?

Nej, det behöver man inte! Som enskild/ensam person kan man till exempel bli engagerad som utbildare för vårdpersonal eller så kan man anlitas som föreläsare.

”Att föra någons talan är väldigt bra – tillsammans får vi en starkare röst!

Vi har alla ett lika värde!”

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse till att bli brukarrepresentant kontakta oss gärna!

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.