Brukarinflytande

Vad menas med brukarinflytande?

Kaos1 bla 179

Brukarinflytande definieras ofta som ”medborgarnas möjlighet att såsom användare av offentlig service påverka tjänsternas utformning och kvalitet”.

”…Personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa besitter kunskap som är och borde betraktas som ovärderlig för vård-och servicegivare.
Många som arbetar inom psykiatrin och socialtjänsten talar om detta. Alltfler förstår vikten av att hitta nya former för att tillvarata denna erfarenhetsbaserade kunskap.”

Anders Milton
Regeringens nationella psykiatrisamordnare
2003-2006

(Källa: Vidga brukarinflytande – en väg till ökad delaktighet och bättre service. Civildepartementet (1991).


Förändra genom brukarinflytande

Att utveckla brukarinflytande handlar om att förändra. Det innebär bland annat att fundera över, ifrågasätta och utmana traditionella roller och arbetssätt.

Brukarinflytande kan ske på 3 nivåer:

  • Individnivå
  • Verksamhetsnivå
  • Systemnivå

Hitta rätt

HITTA RÄTT! – en vägledning till brukarinflytande i psykiatrin och socialtjänsten – kan även laddas ner och skrivas ut.

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Utbildning till PEER Support!

Läs mer om PEER SUPPORT utbildningen genom att klicka på bilden!

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Rapport om Inflytande på plats. Klicka på bilden för att läsa rapporten!

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.