Barns röster och barnkonventionen

I sista numret av Akademikern har man 21 sidor Tema om Barn, barnkonventionen och barns röster.

Ett av målen med regeringens förslag att göra barnkonventionen till lag 1 januari 2018 är att barn och unga får göra sin röst hörd i beslut som rör dem. FN:s barnkonvention antogs år 1989 av alla jordens länder (196 stycken) förutom USA och enligt den ska barnets bästa genomsyra alla åtgärder och beslut som rör barn. Ändå kränks barns rättigheter hela tiden.

Barnkonventionen innehåller 54 principer, varav fyra huvudprinciper:

  1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  3. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.
  4. Alla barn har rätt till liv och utveckling.

FN:s kommitté för barnets rättigheter vill att Sverige bland annat blir bättre med att

  1. Lyssna – både i enskilda ärenden och kommunal verksamhet.
  2. Öka kunskapen – personal i myndigheter och kommuner saknar kunskap om hur man gör utredningar med barnets bästa för ögonen.
  3. Ge upprättelse – Barn, vars rättigheter kränks kan inte klaga någonstans.

Även om det blir en lag 2018, så gäller barnkonventionen i praktiken redan nu – ändå efterföljs den inte på ett bra sätt. För att kunna leva upp till den nya lagen kommer det att behövas ett treårigt kunskapslyft som ska omfatta såväl förtroendevalda i stat, kommun och landsting, samt olika personer som arbetar på ”golvet”, enligt de som är insatta i ämnet.

Barnombudsmannen är positiv till att han fått i uppdrag att ta fram utbildningar och sprida metoder som kan vara till hjälp för att stärka barnrättsperspektivet hos myndigheter, kommuner och andra berörda verksamheter.

Emma Fagerstrand säger ”Vi är inte så bra som vi tror och ser fortfarande inte barn som egna individer med egna rättigheter. Det får konsekvenser för hur vi pratar om barn och hur vi fattar beslut som rör barn”. Hon anser också att de kommuner som lyckas med att barns rättigheter börjar med att utbilda politikerna och ser över styrdokumenten. På det sättet tvingas man att konkretisera vad barnkonventionen innebär och då blir det också lättare att koppla den till verksamheten. Det är viktigt att börja uppifrån, för barns rättigheter är en ledningsfråga som ska kopplas till ett budgetarbete.

Ett stort problem med att göra barnkonventionen till lag är att den är vagt formulerad. Det saknas också vägledande förarbeten och ingen internationell domstol som kan ge vägledande beslut, som till exempel Europadomstolen gör för europakonventionen.

När barnkonventionen blev lag i Norge stärktes barns rättigheter inom flera områden och åldersgränsen för när barns röst ska höras har sänkts inom många olika områden.

En viktig sak är att man skriver in i lagen att yrkesverksamma i kommuner och på myndigheter i varje ärende måste redovisa hur man gjort en utredning för att barnets bästa ska ha beaktats.

Vi får väl se vilka förändringar det kommer att bli när denna lag genomförts och hur den kommer att användas. Man kan alltid hoppas på att barns röster hörs mera för att bättre beslut ska kunna göras. Det vore också bra om en instans skapas dit barn kan vända sig för att bland annat kunna klaga. Om de inte kan vända sig någonstans för klagomål, hur ska vi då veta att deras röster egentligen hörs?

//Laila

Publicerad i Barnkonventionen, Brukarinflytande

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.