Konferenser vi på Forum för Brukarinflytande deltar i

Följande konferenser kommer vi som arbetar på Forum för Brukarinflytande att delta i:

13-14 april:

Vuxna & Psykisk Hälsa konferensen- Expo Medica i Stockholm

 Attityder behöver förändras, att ha ett ”psykiskt funktionshinder” behöver inte innebära att man inte är arbetsför, likaväl som det kan innebära just det! Personer med psykisk funktionsnedsättning behöver ett individanpassat stöd av psykiatrin, socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen för att stanna kvar i och komma ut i arbetslivet. Därför är det av yttersta vikt att dessa parter samarbetar i en gemensam plattform och att vårdgivaren ges förutsättningar av berörda myndigheter och organisationer.

Vad kostar det samhället när många ”missförstådda” vårdsökande vuxna väljer missbruk, kriminalitet eller självmord som sista utväg?

Vad kan vi som arbetar med vuxnas psykiska hälsa göra för att förebygga och möta denna utveckling?

Under dessa två dagar erbjuder vi dig och dina kollegor inspirerande föreläsningar med de främsta experterna inom detta område. Expo Medica

20-21 april:

Svenska BUP-kongressen på Uppsala konsert och kongress UKK I Uppsala, tema: missbruk.

Några exempel på föreläsningar under kongressen:

Barn i dolda riskmiljöer, barn vi möter med utsatthet vi inte ser 

Föreläsare: Lydia Springer, leg. psykolog, Samverkan-Utveckling-Föräldraskap (SUF) – kunskapscentrum, Landstinget i Uppsala Län. Ole Hultman, leg. psykolog, fil dr, BUP Gamlestaden, Göteborg. Fredrik Malmberg, barnombudsmannen. Moderator: Maria Unenge Hallerbäck, överläkare, med dr, Landstinget i Värmland.

På BUP finns barn som lever under svåra omständigheter som vi inte känner till. Våld i familjen kan pågå utan att vi vet det, våra behandlingsinsatser riskerar att inte vara så effektiva. Om föräldrar har egna kognitiva svårigheter kan det påverka barnen och de råd vi ger föräldrarna kan vara alltför teoretiska.

Barns själv- och medbestämmanderätt i psykiatrisk vård

Föreläsare: Moa Kindström Dahlin, jur. dr i offentlig rätt, Uppsala universitet. Ulrik Kihlbom, lektor i medicinsk etik, Uppsala universitet. Tomas Jonsland, utredare på Socialstyrelsen, ”Bedömning av barns mognad och utsagor”. Moderator: Mia Ramklint, överläkare, docent, Uppsala universitet. Socialstyrelsens nya kunskapsstöd ”Bedöma barns mognad för delaktighet” presenteras. Rätten till delaktighet är kopplad till mognad, men detta är komplext. Bedömning av mognad kan baseras på en utvecklingspsykologisk värdering, men även juridiska och etiska överväganden behöver göras.

Missbruksvård. Vem har ansvar för vad?

Föreläsare: Helena Nyberg, enhetschef, Ungdomscentrum, Råd och Stöd, Uppsala kommun. Anders Tengström, docent, klinisk psykolog, inst f klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Ing-Marie Wieselgren, med dr, nationell samordnare för psykiatri, SKL. Moderator: Anne-Liis von Knorring, professor emerita, barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet. Olika kommuner och landsting tolkar uppdraget för missbruks- och beroendevård mycket olika. Symposiets mål är att påbörja en diskussion för att tydliggöra ansvaret för missbruksvård av ungdomar och att få tillstånd ett ökat samarbete i dessa frågor. Svenska BUP-kongressen.

Publicerad i konferenser

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.