Vi bloggar!

Bloggskrivande är viktigt - ett sätt att kommunicera med omvärlden. Ta del av dessa blogginläggen skrivna av våra fantastiska medarbetare om tankar, erfarenheter och allt vad livet bär.


Nytt på hemsidan under Majmånad

Ny sida under verksamhetsområdet Psykiatri. Läs artikeln om God bemötandespiral hos ECT-teamet i Uppsala. .

Uppdaterat sidan Vi som arbetar. Besök sidan och lär känna vår nya medarbetare Anna Thalén.

Ny sida Barns brukarinflytade. Ta del av powerpointspresentationer och dokument från workshopen

Uppdaterat sidan Delaktighetsmodellen

Ta del av senaste utskicket av nyhetsbrevet. Även tidigare nyhetsbrev kan du på sidan.

Ladda gärna ner vår broschyr genom att klicka på den

Projektägare för detta forum är Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län. Övriga som står bakom projektet är Brukarnätverket NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) och före detta Regionförbundet Uppsala län.