Nytt i september

Två nya sidor: Kulturparken och
Rätten till mitt liv.

MISSA INTE! Rapportering om Inflytande På Plats på Psykiatrins Hus den 10/10. Läs mer här.

OBS! Vi packar och flyttar till nya lokaler i centrala Uppsala under vecka 38.

Haft besök av kommunpolitiker för presentation om PEER Supporters.

Ny kan du göra din anmälan för deltagande på konferensen om Samsjuklighet & Samordning den 14 november på Studieförbundet Vuxenskolan

Nyhetsbrev nummer 006 och 007 finns nu att läsa

Planeringen fortsätter inför konferensen om Samjsuklighet & samordning den 14 november på Studieförbundet Vuxenskolan.

Ladda gärna ner vår broschyr genom att klicka på bilden

Projektägare för detta forum är Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län. Övriga som står bakom projektet är Brukarnätverket NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) och före detta Regionförbundet Uppsala län.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden